Výberové konanie na pozíciu šéfky MsKS v R. Sobote vyhrala Silvia Habánová

Vo výberovom konaní na post šéfky Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote zvíťazila Silvia Habánová. Presvedčila všetkých piatich členov výberovej komisie. Predstúpili pred ňu tri uchádzačky. Ako pre vobraze.sk ďalej uviedol prednosta mestského úradu Štefan Szántó, bude posunutá primátorovi ako víťazka výberového konania s návrhom na schválenie do MsZ.
Szántó naznačil, že primátor môže víťaza na základe uznesenia aj dočasne poveriť vedením MsKS na obdobie šiestich mesiacov, a keď sa osvedčí, potom návrh predložiť do MsZ. Uznesenie komisie podľa prednostu prijali ešte v úvode výberového konania. „To sme ešte nevedeli, že víťazka bude taká perfektná,“ dodal.

„Mala veľmi príjemné vystupovanie a vysoko z troch uchádzačiek vynikala. Osobne si myslím, že bude schopná túto pozíciu zastávať,“ povedal viceprimátor a jeden z členov výberovej komisie Attila Halász.

Silvia Habánová pracuje na odbore školstva na MsÚ v R. Sobote a venuje sa umeleckej tvorbe, maľuje olejom. V minulosti tancovala vo folklórnom súbore Új Gömör.

Do výberového konania bola pozvaná Marta Kovácsová a Angelika Lauro. Celkovo sa do výberového konania prihlásili piati záujemcovia. Dvoch komisia vyradila pre nesplneniu podmienky na účasť. Išlo o Moniku Nagyovú a Tomáša Bálinta.

Po tom, ako Milana Jutková odstúpila z funkcie riaditeľky MsKS, bola od začiatku marca poverená jeho vedením Tatiana Koniarová.

Zdroj: vobraze.sk