Na Okresnom súde v R. Sobote vznikla vypočúvacia miestnosť pre deti i dospelé zraniteľné osoby

Okresný súd v Rimavskej Sobote patrí medzi tie na Slovensku, kde vznikli výsluchové miestnosti pre deti, ale aj pre dospelé zraniteľné osoby. Ako pre vobraze.sk uviedlo tlačové oddelenie ministerstva spravodlivosti, stalo sa tak celkovo na ôsmich súdoch. Doplnilo, že na rimavskosobotskom súde sa využíva od októbra minulého roka. Rezort spravodlivosti vysvetlil, že tieto vypočúvacie miestnosti sú určené najmä pre výsluchy detí, ktoré sa stali obeťami alebo svedkami závažnej trestnej činnosti a zásadným spôsobom sa odlišujú od bežných miestností na súde. Zároveň majú slúžiť k výsluchom a na podporu ďalších obzvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré patria osoby telesne a duševne postihnuté, obete trestného činu obchodovania s ľuďmi, obete trestných činov proti ľudskej dôstojnosti i obete trestných činov spáchaných v rámci domáceho násilia.

Podľa rezortu spravodlivosti tam spadajú aj iné obete, pri ktorých je v konkrétnom prípade zvýšené nebezpečenstvo sekundárnej viktimizácie. A to vzhľadom na ich vek, pohlavie, rasu, národnosť, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, zdravotný stav, rozumovú vyspelosť, schopnosť vyjadrovať sa, životnú situáciu, alebo s ohľadom na vzťah k páchateľovi trestného činu alebo závislosti na ňom.

„Výsluchové miestnosti prispejú k zníženiu rizika sekundárnej viktimizácie obetí trestných činov v trestnom konaní prostredníctvom vytvorenia priestorov prispôsobených na výsluch detí a ďalších obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov. Zároveň tým vznikne aj nástroj na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu zneužívaniu,“ objasnilo tlačové oddelenie ministerstva spravodlivosti. Ako spresnilo, ide o dve miestnosti – výsluchovú i technickú a bolo vopred potrebné plánovať ich realizáciu.

Rezort spravodlivosti uviedol, že v Rimavskej Sobote išlo o rekonštrukciu nevyužívaných vyhovujúcich priestorov na okresnom súde. „Nie každý súd disponuje nevyužívanými miestnosťami, preto si súd musel zvážiť pri oslovený na participáciu v projektu aj dispozičné rozloženie a možnosti budovy,“ dodal.

Ministerstvo informovalo, že vypočúvacia miestnosť má charakter obývacej miestnosti tak, aby bola vhodná nielen pre maloleté deti, ale aj pre dospelé zraniteľné obete. Spomínanou druhou miestnosťou je monitorovacia, ktorá je vybavená technickým zariadením. To umožňuje prenos a uchovávanie zvukovo – obrazového záznamu a slúži na zabezpečenie prítomnosti tých účastníkov konania a osôb, ktorých účasť na výsluchu je potrebná v zmysle právnych predpisov.

Čerpanie finančných prostriedkov na rekonštrukčné a zriaďovacie práce na rimavskosobotskom okresnom súde predstavovalo podľa ministerstva sumu 28 554,66 eur. „Tieto výdavky boli financované z národného projektu „Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán“ v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,“ pokračovalo tlačové oddelenia ministerstva.

Rezort spravodlivosti priblížil, že vznik takýchto miestností bola jeho iniciatíva v rámci preddefinovaných projektov Nórskeho finančného mechanizmu. „Boli oslovené všetky súdy v roku 2019 a následnej na základe prejavenia záujmu zo strany súdu boli podľa analytických štatistík vyberané súdy do preddefinovaného projektu,“ podotkol.

Zdroj: vobraze.sk