Riaditeľka školského zariadenia nastúpila na materskú

Ivana Pivarníková je zároveň aj trénerkou mažoretiek Estrella, ktoré sú úspešné v medzinárodnom meradle.

Na poste šéfky Centra voľného času RELAX Rimavská Sobota nastala tento mesiac zmena. Riaditeľku Ivanu Pivarníkovú nahradila dočasne Dana Spišáková, dlhoročná pracovníčka centra a zástupkyňa. Dôvodom je odchod Ivany Pivarníkovej na materskú dovolenku. Ako pre vobraze.sk ďalej uviedla poverená riaditeľka, ide o milú udalosť a pozdravujú ju kolegovia, ktorí prajú veľa zdravia. Prírastok očakáva v júli.

Chod centra voľného času plynie ďalej a leto je za rohom. Jeho pracovníci už venujú pozornosť blížiacim sa letným táborom pre deti vo veku 7 až 12 rokov. „Pedagogickí pracovníci CVČ Relax pripravili pre vaše deti mestské tábory s dennou dochádzkou. Ide o tri turnusy v prvý a druhý júlový týždeň a potom ešte v auguste,“ priblížila poverená riaditeľka a upozorňuje, že bude potrebné splniť aj podmienky, týkajúce sa opatrení s pandémiou koronavírusu. „Majú byť vydané vyhláškou v najbližšej dobe,“ avizuje.

Spišáková verí, že tábory budú plné zážitkov, nových kamarátstiev a neopakovateľných dobrodružstiev. Program bude zameraný na oddych, rekreáciu, turistiku, šport a zábavu. Zameranie prezrádzajú aj názvy jednotlivých turnusov, „Poznávajme náš región“, „Z každého rožka troška“ a „Pestré všeličo“.

Centrum voľného času Relax ponúka viacero možností vyžitia pre deti, formou krúžkov či organizácii olympiád. Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v ich voľnom čase. Zriadené je s celoročnou prevádzkou.

Zdroj: vobraze.sk