Márii Széchy to v koči svedčí

Pod týmto názvom zrealizovalo OZ Jazdecký klub EXCEL MADON v svojom areáli v Rimavskom Brezove, dňa 23. septembra podujatie, zamerané na históriu regiónu a jej prezentáciu účastníkom. Aj napriek nepriazni počasia sa nám podarilo zvládnuť všetky naplánované aktivity.

Počas podujatia mali prítomní možnosť prostredníctvom animačných blokov spoznať postavu Márie Széchy, Mária bola múdra, skúsená, stále pôvabná a vďaka jazdeckému športu a nevyhnutným túram po náročnom teréne vôkol Muránskeho hradu si udržala i vynikajúcu postavu. Bola vdovou, dve deti jej umreli. Po mame bola vnučkou smutne známej grófky Alžbety Nádašdyovej-Báthoryovej. V láske bola úspešnou sokyňou známej Žofie Bosniakovej, ktorá bola vydatá za Wesselényho. Mali možnosž dozvedieť sa o jej mladosti, ovdovení, strate dvoch detí a láske k palatínovi Františkovi Wesselényimu, ktorý sa neskôr po rozchode so Žofiou Bosniakovou stal jej manželom a prežili spolu svorne a úspešne až do jeho smrti spoločný život.

Obaja milovali spoločnosť, veselú hlučnú zábavu a bavili sa hneď, ako to podmienky bojov umožňovali. Striedavo v  Balogu, Fiľakove a a Muráni bol ich pohostinný dom otvorený pre všetkých dobrých priateľov, ktorí ich navštevovali aj v čase vojny. Mária si dala priniesť tambur z Muráňa a keďže okrem stola a dobrého vína nechýbala iná hudba, zábava pokračovala. Ale v hlučných radovánkach medových týždňov a uprostred nebezpečenstva vojny Wesselényi ani nepomyslel na oveľa vážnejšie záležitosti a zabúdal na svoje zdravotné problémy. Dvadsaťtri rokov, ktoré spolu  strávili boli rokmi vzostupu.  Wesselényi bol prvým grófom, potom generálnym kapitánom Horného Uhorska a neskôr palatínom Uhorska 1655.  Nakoniec bol sdržiteľom Rádu zlatého rúna,Čo mohol vlastenec dosiahnuť v kráľovskom Uhorsku, to dosiahol – a základom bola  Mária, ktorá bola vždy najoddanejšia odo dňa svätého manželstva Aj v jeho chorobe ho verne ošetroval a starala sa o neho. S výnimkou Zsuzsánny a Zsófie Báthoryovej nežila v tom čase v Maďarsku žiadna žena, ktorá by zohrávala takú významnú úlohu.  Prostredníctvom nej mala rovnaký vplyv na dianie verejnosti priamo i nepriamo ako palatínka Mária Széchy.

Oddanosť, ktorú preukázala svojmu manželovi, sa rozšírila aj na jej nevlastné deti z prvého manželstva  synov Adama a Laszlá. Bola skutočnou matkou a viedla svoju výchovu, akoby bola jej vlastnými synmiChorý palatín však  v roku 1667. marca 27 zomrel v Beszterczebányi a vdovou sa stala Mária Széchy . O tri roky neskôr, na jar, 1670. apríla 30, vydal kráľ dekrét že na Muráň má byť nasadená nemecká posádka  a tá v auguste 1670 hrad Muráň na ktorom bola aj vdova Mária Széchy, dobila.

Prítomní z radov priaznivcov jazdenia mali možnosť prejsť na koňoch k časti náučného chodníka pri obci Kadlub, kadiať vedie časť cesty Márie Széchy, spoznať postavu Márie Széchy vo viacerých obdobiach jej života, ako mladú devu, neskôr ako ženu, ktorá pre svojho partnera – Wesselényho bola oporou v jeho chorobe a bola dobrou panovníčkou až do jeho smrti, Až do svojej smrti velila úspešne ako kapitánka obrane svojho hradu, stala sa však po jeho dobytí žalostnou politickou väzenkyňou v dlhoročnej internácii.

Počas podujatia vystúpili aj sokoliari Sokoliarstvo Kanát z Mojína, prítomní mali možnosť spoznať tradičné historické odevy, v ktorých animátori vystupovali počas jednotlivých blokov, mali možnosť previesť sa aj na koči, podobnom ako v minulosti používali na záprah.

Podujatie podporila aj obec Muráň, ktorá poskytla sponzorsky Muránske buchty, regionálny produkt Gemer-Malohont,  na občerstvenie pre návštevníkov a účinkujúcich. Podujatie finančne podporil BBSK, v rámci VZN25/2014.

Zdroj: PR-článok, Veronika Muránska