Na pripravovanom náučnom chodníku Kurinecká dubina osádzajú tabule

Prírodná rezervácia Kurinecká dubina pri Rimavskej Sobote bude mať svoj náučný chodník. Včera a dnes tam osádzajú drevené stojany na tabule. Vo výstavbe je aj lávka cez potok Lukva, ktorý tvorí prítok do vodnej kurineckej vodnej nádrže. Náučný chodník sa nachádza v chránenom území a bude mať dva okruhy. Ako pre vobraze.sk priblížila Veronika Rízová z CHKO Cerova vrchovina, jeden okruh bude detský a druhý bude dlhší, asi päťkilometrový. S námetom na zriadenie prišlo CHKO Cerova vrchovina, nakoľko ide o lokalitu s piatym stupňom ochrany. „Ľudia by tam nemali vôbec vstupovať, ak tam nie je turistická trasa či náučný chodník,“ priblížila Rízová s tým, že chodník má priniesť návštevníkom nové informácie a zároveň usmerniť ich kroky. 

Kurinecká dubina je príznačná tým, že pôvodne tu bol pasienkový les, ktorý už zarastá a odumierajúce stromy s dutinami tvoria prirodzený biotop pre ďalšie vzácne živočíchy, ako napríklad roháče či fúzače. Tie práve vyhľadávajú takéto drevo v rozklade. Je dôležité, aby verejnosť dávala pozor, kam kráča, aby nedochádzalo k ničeniu. „Viackrát sa stretávame s javom, že ľudia chodia do Kurineckej dubiny a práve snahou vytvorenia chodníka je, aby nechodili v niektorých častiach. Lepšie je ľudí usmerňovať, ako im niečo zakazovať,“ zdôraznila a dodáva, že les je pekný všade. 

Pozemky sú majetkom mesta, ktoré participuje na zriadení náučného chodníka. Podľa slov Petra Slováka z Mestského úradu v R. Sobote by k sprístupneniu malo dôjsť pred letnou turistickou sezónou. Dovtedy tam platí zákaz vstupu. Náučný chodník bude začínať na parkovisku pri vtupe do rekreačnej oblasti.

Otvorenie má byť spojené s výstavou obrazov stromov, ktoré namaľovali v umeleckej škole. Ako predloha im slúžili fotografie Martina Babaríka z R. Soboty, ktorý je vášnivým fotografom a už roky zabezpečuje pekné fotky napríklad do ankety Strom roka. 

V priebehu mesiaca apríl by mala byť na Kurinci brigáda na prečistenie niektorých častí lesa, v ktorom sú odpadky. Organizujú ju členovi Klubu slovenských turistov Rimavská Sobota. 

Vlani uplynulo 70 rokov od vyhlásenia prírodnej rezervácie Kurinecká dubina. Pri tejto príležitosti bola zrealizovaná aj výstava, ktorá zachytáva jedinečné územie prezentujúce pokročilé formy sukcesie bývalých pasienkových lesov s ukážkami mohutných dubov v rôznom štádiu dožívania. Aktuálne ju záujemcovia môžu nájsť ešte na prízemí radnice v podchode budovy mestského úradu. Vchod je z Hlavného námestia. 

Zdroj: vobraze.sk 

Na fotení ho najviac baví pozerať sa na svet inak ako ľudským okom. Jeho fotografie získali mnohé ocenenia