Do zdravotného strediska v Ožďanoch dochádzajú lekári z R. Soboty

Vo vynovenom zdravotnom stredisku v obci Ožďany slúžia štyria lekári a jeden lekárnik. Z lekárov tam každý deň ordinuje všeobecná lekárka Nina Toldyová a zubárka Kinga Éli Tóth. Vo vyhradených ordinačných hodinách je obyvateľom k dispozícii pediatrička Anita Mančušková i gynekologička Marcela Nývltová. Lekárnik Jozef Baliga slúži každý deň. Všetci bývajú v Rimavskej Sobote. Ako ďalej pre vobraze.sk uviedol starosta obce Ján Matej, je rád, že v obci je takáto partia lekárov. „V januári u nás došlo k výmene lekárov. Lekárka Edita Štovčíková odišla do dôchodku a všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast po nej prevzala Anita Mančušková z Rimavskej Soboty,“ povedal starosta, ktorý počet lekárov vidí ako postačujúci. „Ľudia o lekároch vedia,“ podotkol.

Najbližšie k dôchodkovému veku má ženská lekárka Marcela Nývltová. „Ordinuje vo viacerých obciach. V Ožďanoch je dva dni a okrem toho ordinuje aj v Bátke, Veľkom Blhu či Hrnčiarskych Zalužanoch. Je asi jedinou ženskou lekárkou, ktorá takto denne chodí po obciach,“ podotkol Matej.

Všeobecná lekárka pre dospelých v Ožďanoch je pacientom v zdravotnom stredisku k dispozícii celý týždeň. „Chodí však aj do obce Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarska Ves, Sušany. Po celej spádovej doline,“ priblížil. Zubnú ambulanciu navštevujú pacienti z viacerých okolitých obcí či miest. „Sú pomerne promptní a kto z pacientov chce, tak za nimi príde,“ podotkol Matej a dodal, že sú spádovou oblasťou pre obce Rimavské Zalužany, Sušany, Hrnčiarska Ves, Husiná, Dolné Zahorany, Nové Hony, Veľké Dravce, ale chodia k nim aj pacienti z R. Soboty, Lučenca či Detvy.

Zdravotné stredisko sa nachádza pri obecnom úrade a hasičskej zbrojnici. „Do budúcna by sme chceli dať ešte pred parkovisko tabuľku, aby vedeli lepšie, kde sa stredisko nachádza,“ doplnil Matej. K zariadeniu prislúcha aj parkovisko pred obecným úradom a najnovšie zriadili neďaleko pri zastávke aj parkovisko pre 17 nových miest.

Lekári neboli v Ožďanoch stále pod jednou strechou. Podľa starostu asi pred dvadsiatimi rokmi boli na viacerých miestach v rámci obce. Bývalý starosta Ján Ďurčák viaceré ordinácie zlúčil a pri hasičskej zbrojnici prerobili budovu na účely zdravotného strediska. Medzičasom boli vymenené okná a podľa Mateja asi pred dvomi rokmi budovu zateplili. „Je to už pekné a moderné zdravotné stredisko,“ uzavrel.

Zdroj: vobraze.sk