Finišujú so stavebným povolením na „Cyklotrasu Rimavská Sobota – Poltár“

Bývalý železničný most ako súčasť už existujúcej cyklocesty v Rimavskej Sobote

Cyklotrasa medzi mestami Rimavská Sobota – Poltár, úsek bývalej železnice dlhý zhruba 30 kilometrov, je víziou už niekoľko rokov. V súčasnosti sa finišuje so stavebným povolením a je vo fáze pripomienkovania jednotlivých účastníkov. Stavebným úradom v tejto veci je Poltár. Ako pre vobraze.sk uviedla poltárska viceprimátorka Bronislava Garajová, stavebné povolenie vyhlasovali vyhláškou na všetkých dotknutých obciach a plynú tam ešte lehoty. Podľa Viery Bahledovej zo spoločného stavebného úradu v Poltári by právoplatné stavebné povolenie malo byť vydané v júli. „K oznámeniu o začatí stavebného konania nikto pripomienku nedal, predpokladáme, že ani tu ju nikto nedá. Všetci sme radi, že to bude,“ poznamenala.
Investorom a vlastníkom je Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý stavbu chce financovať prostredníctvom fondov.

Podľa pripravovaného stavebného povolenia ide o viacero etáp plánovanej stavby cyklotrasy, ktoré zahŕňajú opravu či postavenie viacerých nových objektov. Jej začiatok je na Školskej ulici v Rimavskej Sobote, kde začína už existujúca zrealizovaná samostatná cyklocesta. Na tomto úseku dôjde len k lokálnym rekonštrukciám poškodenej vozovky, rekonštrukciám objektov (mostov) a obnove aj aktualizácii dopravného značenia. Most cez rieku Rimava čaká obnova náteru pôvodnej oceľovej konštrukcie, ako aj oprava poškodených oceľových styčníkov, betónových povrchov či zábradlia.

Medzi technickú zaujímavosť na trase Kurinec – Ožďany patrí tunel a chýbajúci most pri Ožďanoch. Zámerom je vytvorenie oceľovej lávky na tomto mieste. Opory sú tu vzdialené zhruba 14 metrov. Pochôdznu konštrukciu lávky budú tvoriť pororošty a výplet zábradlia bude z pletiva alebo z ťahokovy. Obrusná vrstva cyklistickej cestičky je navrhovaná z asfaltového betónu. Cyklistická cesta má byť v celom úseku široká tri metre.
Projektová dokumentácia počíta aj s osvetlením mostu, či zhruba 160 metrového úseku v neďalekom tuneli bývalej železnice. Osvetlené majú byť aj štyri priechody pre cyklistov. Počíta sa aj s odpočívadlami pre cyklistov (Dúžava, Ožďany, Sušany, Hrnčiarska Ves).
V časti Ožďany – Hrnčiarska Ves či Poltár majú byť obnovené aj viaceré priepusty či postíky ponad potoky. Cez Sušiansky potok či cez rieku Suchá.

Zdroj: vobraze.sk