Cyklocestu Poltár – R. Sobota by mohli začať robiť tento rok

Železničné priecestie v Poltári

Cyklotrasa medzi mestami Rimavská Sobota – Poltár je rozdelená na dve etapy a v najbližších dňoch má dôjsť k vyhláseniu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Ako ďalej pre vobraze.sk priblížila Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja, ako prvý by sa mal začať realizovať úsek Hrnčiarska Ves – Poltár, na ktorý majú podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). „Predpoklad začatia prác v prípade hladkého priebehu verejného obstarávania a následnej povinnej kontroly na riadiacom orgáne, je september 2022,“ uviedla Štepáneková. Zároveň však zdôraznila, že na trvanie týchto procesov, predovšetkým následných kontrol, žiaľ nemá BBSK žiadny vplyv.

„V prípade, ak bude podpísaná medzitým zmluva o poskytnutí NFP aj na II. etapu – Rimavská Sobota – Hrnčiarska Ves, tak by sa mohli začať realizovať obe v rovnakom čase,“ poznamenala. 

Most nad bývalou železničnou traťou smerom na Hrnčiarsku Ves

Cyklocesta má spájať dva mestá a prechádza po bývalej železnici. Bývalá trať je dlhá zhruba 30 kilometrov a bola víziou už niekoľko rokov. Investorom a vlastníkom je Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý stavbu chce financovať prostredníctvom fondov.

bývalá železničná trať medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou
Byvala železničná stanica Hrnčiarska Ves

Prvý úsek realizácie od Poltára smerom na Hrnčiarsku Ves vidí starosta obce Ján Melicher pozitívne. „Vyzerá to tak, že tento rok sa začne realizácia prvej etapy. Podpísané je stavebné konanie a všetky papierovačky sú na dobrej ceste,“ povedal pre vobraze.sk starosta obce Hrnčiarska Ves. Železničný násyp bol už pred rokmi vyčistený. „Sú tomu už ale roky a väčšinou sú pri násype agáče a tie nemajú problém narásť za rok aj dva metre.  Darmo to zmulčuje, ale koreňový systém zostane a tlačí do mládnika,“ podotkol starosta. Zároveň však podotkol, že trasa prechádza krásnym krajom, horou a cyklisti budú mať možnosť sa občerstviť aj pri minerálnom prameni. 
V ďalšej časti Hrnčiarska Ves – Ožďany majú byť obnovené aj viaceré priepusty či postíky ponad potoky. Cez Sušiansky potok či cez rieku Suchá. 

Medzi technickú zaujímavosť na trase Kurinec – Ožďany patrí tunel a chýbajúci most pri Ožďanoch. Ide o druhú etapu. Podľa projektu sa tam má vytvoriť oceľová lávka. Opory sú tu vzdialené zhruba 14 metrov. Cyklistická cesta má byť v celom úseku široká tri metre.Projektová dokumentácia počíta aj s osvetlením mostu, či zhruba 160 metrového úseku v neďalekom tuneli bývalej železnice. Osvetlené majú byť aj štyri priechody pre cyklistov. Počíta sa aj s odpočívadlami pre cyklistov (Dúžava, Ožďany, Sušany, Hrnčiarska Ves).

Finišujú so stavebným povolením na „Cyklotrasu Rimavská Sobota – Poltár“
Cyklocesta R. Sobota – Hrachovo je bližšie k realizácii
Cyklocesta spája R. Janovce a Močiar

Zdroj: vobraze.sk