Vedľa cyklocesty na Kurinec má pri Barátke vzniknúť oddychové miesto

Pri lesíku prezývanom Barátka, neďaleko cyklocesty na Kurinec, má byť oddychové miesto. Ako pre vobraze.sk potvrdil primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, ide o lokalitu, kde má spoločnosť Agroris vybudovať oddychové miesto.

Rimavskosobotské mestské zastupiteľstvo schválilo na jeseň 2020 nájom nehnuteľného majetku mesta pre Agroris do konca októbra 2025. Ako sme už informovali, spoločnosť sa zaviazala zrealizovať tento projekt počas trvania zmluvy. Nové oddychové miesto má byť iné než altánky, ktoré sa nachádzajú popri cykloceste na Kurinec. Nepôjde len o obyčajný prístrešok, ale miesto, kde budú môcť obyvatelia mesta, alebo turisti stráviť príjemný deň, s miestom na opekanie a doplnkovými atrakciami pre deti.

Studničku v malom lesíku pri Kurinci, prečistili od náletových drevín pracovníci TSM tento rok, Začiatkom tohto mesiaca v čistení prírody od odpadkov pokračovali študenti strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote ako aj dobrovoľníci. Pri príležitosti celoeurópskej akcie “Víkend otvorených parkov a záhrad“ sa do akcie zapojila aj Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s mestom Rimavská Sobota a Gemersko-malohontským múzeum.

Vyzbierali 15 vriec odpadu

Okrem spoločného zberu odpadkov, ktorých bolo hodne, sa prítomní z úst archeológa Gemersko-malohontského múzea Alexandra Botoša dozvedeli aj to že toto miesto bolo osídlené ľuďmi už v dobe bronzovej a v období veľkomoravskej ríše. Okrem toho výsledky geofyzikálneho merania vykonané v spolupráci s mestským úradom tento rok ukazujú, že v lokalite je možné predpokladať existenciu stredovekých objektov takzvanej grangie, alebo inými slovami hospodárskeho dvorca. Ten s najväčšou pravdepodobnosťou patril k neďalekému benediktínskemu kláštoru v Rimavských Janovciach.

Ekologickú funkciu lokality ako útočiska pre rôzne druhy rastlín a živočíchov uprostred intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny vyzdvihla riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina Eva Belanová. Podľa nej je tu napríklad možné sa započúvať do spevu slávika. Jej výklad doplnil aj botanik Martin Matúš, podľa ktorého je miestny stromový porast tvorený najmä pôvodnými druhmi ako je jaseň a jelša. Zastúpenie tu má však aj pagaštan, ktorý tu pravdepodobne vysadili v rámci parkovej úpravy terénu. Ako uviedol Alexander Botoš siahajú do 19. a začiatku 20. storočia, keď bolo toto miesto vyhľadávané najmä obyvateľmi mesta za účelom krátkych výletov a oddychu.

Zamestnanci mesta Ján Bozó a Peter Slovák zdôraznili záujem Rimavskej Soboty ďalej rozvíjať túto lokalitu a v úzkej spolupráci so Správou CHKO Cerová vrchovina a Gemersko-malohontským múzeom  ju opätovne sprístupniť. Zároveň vhodne a prírode blízkym spôsobom zatraktívniť pre obyvateľov mesta či návštevníkom rekreačnej oblasti Kurinec a tak prispieť k rozvoju miestneho cestovného ruchu.

Zdroj: vobraze.sk, Peter Slovák