Pri Kurinci a R. Janovciach žili mnísi. Okolie skrýva tajomstvá + foto

Barat kut - Mnichova studna - Droners team Robert PIatrik
Lesík so studničkou sa nachádza neďaleko Kurinca a Rimavských Janoviec

Studnička v malom lesíku pri Kurinci, ktorú nedávno prečistili, skrýva tajomstvá. Na ich objasnení pracujú historici a vedú sa aj polemiky či v okolí neďalekej obce Rimavské Janovce a studničky pri Kurinci mohli byť miesta dvoch kláštorov a tak aj dva rády mníchov. „Väčšina ľudí si myslí, že tam v minulosti bol kláštor, podľa všetkého tam kláštor ale nebol,“ priblížil pre vobraze.sk archeológ Gemersko-malohontského múzea Alexander Botoš.

Ako spomenul, neďaleko studničky, prezývanej „Barát kut – Mníchova studňa“, stála v stredovekom Uhorsku stavba, ktorá slúžila ako hospodársky dvorec – takzvaná grangia patriaca k neďalekému benediktínskemu kláštoru, ktorý sa nachádzal v Rimavských Janovciach. V spolupráci s mestským úradom Rimavská Sobota však na lokalite robili geofyzikálne meranie, ktorého výsledky podľa Botoša s vysokou mierou pravdepodobnosti indikujú objekty, ktoré svedčia o tom, že to bol hospodársky dvorec.

Kláštory podľa jeho slov potrebovali tieto hospodárske dvorce, aby zabezpečili hospodársku nezávislosť kláštora od okolitého sveta. Jeho súčasťou bol aj rybník, ktorý postavili mnísi. „Ešte nevieme v ktorom období, ale snáď to zistíme. Slúžil však na chov rýb, lebo to bolo pôstne jedlo, ktoré mnísi potrebovali,“ doplnil Botoš, ktorý svoje zistenia zverejnil v roku 2017 v publikácii pod názvom Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov.

Botoš predpokladá, že v stredovekom Uhorsku kláštorné rády mali svoj územný a hospodársky obvod približne na jeden deň chôdze (30-40 kilometrov) a okrem iného poskytovali ubytovanie pútnikom. „Okrem toho, že to boli duchovné miesta, boli to aj hospodárske miesta,“ priblížil a dodal, že by išlo o unikát, ak by na celom Uhorsku boli takéto dva rozličné kláštorné rády vzdialené od seba na dohľad. „V mestách boli, ale nie takto na vidieku,“ podotkol.

Lesík so studničkou pri Kurinci, kam sa v minulosti chodilo na „piknik,“ dostáva novú podobu. Ako sme už informovali malá oáza so studničkou uprostred polí bola v uplynulých týždňoch prečistená od kríkov a náletových drevín. Svojho času prezývaná aj ako „Barat kut – studňa priateľstva“ a v 50-60-tych rokoch minulého storočia túto lokalitu verejnosť využívala ako miesto na stretávanie sa v prírode a posedenie s občerstvením.

Vyčistili lesík pri Kurinci. Lokalitu prezývanú „Barat kut – studňa priateľstva“ + foto

Opátstvo v Rimavských Janovciach je spomenuté vo Varadinskom registri z roku 1221. Dá sa predpokladať, že už v 12. storočí stál v tejto lokalite kostol a kláštor benediktínov. zákon sv Štefana predpísal desiatim dedinám vybudovať jeden kostol. V tomto smere benediktíni stáli v popredí. Úlohou týchto rehoľníkov bolo okrem šírenia kresťanstva aj výuka mládeže, zavádzanie nových výrobných odvetví v remeselníctve i účinnejších foriem práce v poľnohospodárstve. (zdroj: pohrebná reč a orodovanie)

Rimavské Janovce
O význame cirkevného centra Rimavských Janoviec svedčí okrem obradných textov aj skutočnosť, že koncom panovania Árpádovcov vybudovali popri opátskom kostole a kláštore aj farnostný kostol v ranno-gotickom slohu (dnes kostol reformovanej cirkvi).

Zdroj: vobraze.sk, foto: Robert Piatrik – Droners team