Stredoveký festival v Kraskove + foto

O histórii Gemera a Malohontu sa mohli dozvedieť návštevníci obce Kraskovo. Už po tretíkrát tu pri gotickom kostole zorganizovali festival. Program začínal prednáškami o Gotickej ceste v krásnom kostolíku, neskôr program prebiehal pred jeho opevnením. Vypočuť ste si mohli koncert stredovekej hudby a, vzhliadnuť výstavu gotických hudobných nástrojov v podaní zoskupenia Musicantica Slovaca z Nitry. Pútavé boli aj dva rytierske turnaje spolku Cassanova a následne tých najmenších zabavili šermiarskym predstavením členovia spolku Vir Fortis. Od teórie až do praxe sa mohli prebojovať tí najmenší a to aj s podporou lukostrelcov.

Nechýbalo ani vystúpenie dravcov v podaní Sokoliarstva Kanát z Mojína. Pre veľký záujem ľudí sa konalo tiež na otvorenom priestranstve pred kostolom. Záujemcovia o kultúru si prišli na sovje aj v podobe školy tancov gotiky. O občerstvenie sa postarali ako aj po minulý rok starostovia okolitých a zainteresovaných obcí. Zámerom projektu je verejnosti priblížiť históriu regiónu Gemera – Malohontu, ako aj udržateľnosť cestovného ruchu. Propagovať gotickú cestu a unikátne gotické kostolíky na území regiónu Gemer – Malohont. Uplynulý ročník si môžete pripomenúť prostredníctvom fotogalérie obohatenej o zábery Jána Čajka.


Organizátori podujatia boli Gemersko – malohontské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, obec Kraskovo, Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, ECAV Kraskovo, Mikroregión Teplý Vrch.