Požiarov bolo menej, zranilo sa však osem osôb. Najčastejšie horela suchá tráva

ilustračné foto – požiar senníka Rimavské Zalužany

Hasenie požiarov v bytoch ale aj na trávnatých plochách, ekologické zásahy či záchrana ľudí pri dopravných nehodách. Aj takto by sa dala opísať práca hasičov. Pre viacerých nejde len o prácu, ale aj o poslanie. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v okrese Rimavská Sobota mali v priebehu minulého roku celkovo 141 výjazdov k požiarom. V porovnaní s predošlým rokom je to o 21 menej. Nárast však zaznamenali v priamy škodách, ktoré presiahli hodnotu 250 tisíc eur. Ako pre vobraze.sk ďalej uviedol riaditeľ OR HaZZ Rimavská Sobota Marek Laššák, počet zranených osôb je osem, rovnaký ako v predchádzajúcom období a počet usmrtených osôb poklesol o jednu osobu. „Uchránené hodnoty dosiahli celkovú výšku 1,5 mil. eur,“ podotkol.

Podľa rozboru požiarovosti a príčin vzniku požiarov vyplýva, že najviac požiarov v roku 2021 vzniklo z nedbalosti a neopatrnosti dospelých. Ide o 49 prípadov so spôsobenou priamou škodou vo výške 48 750 eur. „Z uvedeného počtu až 27 požiarov vzniklo pri vypaľovaní suchých porastov bylín, kríkov a stromov,“ povedal a zdôraznil, že tento nechcený „symbol jari“ je aktuálny aj tento rok, keďže majú už za sebou viacero takýchto výjazdov. Pripomenul, že vypaľovanie suchých porastov je zakázané, hrozí pri nich požiar aj pokuta. Minulý rok sa tak najčastejšie dialo v marci.

V priebehu minulého roka k príčinám požiarov patrila aj manipulácia s otvoreným ohňom. „Nedbalosť a neopatrnosť dospelých bola zaznamenaná v deviatich prípadoch, spaľovanie odpadu a odpadkov (mimo skládok) v troch prípadoch,“ poznamenal. Menej častým, nie však vylúčeným dôvodom požiaru bolo aj fajčenie a zakladanie ohňov v prírode, umiestnenie vykurovacieho telesa a jeho obsluha či iná nedbalosť.

HaZZ

Hasiči aj minulý rok mali najviac výjazdov k technickým zásahom ( 216) a potom aj k dopravným nehodám (124). Podľa Laššáka ide o medziročný nárast o 19 nehôd. „Pri týchto dopravných nehodách vo väčšine dochádza k vážnemu zraneniu osôb. Z tohto pohľadu je veľmi dôležitá najmä súčinnosť všetkých vyslaných zainteresovaných záchranných zložiek,“ podotkol.
Hasiči evidujú v roku 2021 aj sedem výjazdov k ekologickým udalostiam. Najčastejšie išlo o ásah pri úniku chemickej látky – kvapalnej a to v štyroch prípadoch. V ostatných prípadoch sa jednalo o plynnú látku.


Príslušníci OR HaZZ v Rimavskej Sobote vykonali na území zásahového obvodu Hasičských staníc Rimavská Sobota a Hnúšťa v roku 2021 celkom 519 výjazdov.

Hasičská uniforma im pristane. Pre okresné riaditeľstvo sú prínosom


Zdroj: vobraze.sk, HaZZ Rimavská Sobota