Na Gemersko-malohontskom múzeu bude viať čierna zástava

Pripravovaný zákon o výstavbe, ktorý bol schválený vládou a zásadne mení aktuálny systém ochrany kultúrneho dedičstva, vyvolal značný nesúhlas odbornej verejnosti. Podľa nového zákona sa majú z pamiatkových úradov stať stavebné. Ako pre vobraze.sk uviedlo Občianske združenie Čierne diery, spojili sa v ich mene, aby ich podporili – ochrancovia kultúrneho dedičstva, správcovia hradov, vlastníci a správcovia pamiatok, mestá a obce, archeologičky, architektky, akademičky a ďalšia odborná verejnosť. „Ako gesto podpory v utorok 15. februára o 19:00h zhasneme svetlo alebo vyvesíme čiernu vlajku na viac než 50 ikonických pamiatkach a klenotoch na Zozname svetového dedičstva UNESCO a tiež mnohých ďalších stavbách po celom Slovensku“.

Do protestnej akcie sa zapojili aj pamiatky z nášho regiónu, a to Fiľakovský hrad, historická mestská radnica i synagóga v Lučenci, kaštieľ Coburgovcov v Jelšave. „Aj Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote sa rozhodlo pripojiť k iniciatíve za zachovanie súčasného systému pamiatkovej starostlivosti symbolickým vyvesením čiernej zástavy, “ vyjadril sa Alexander Botoš, archeológ a vedúci vedecko-odborného oddelenia Gemersko-malohontského múzea. Podľa jeho názoru, aj keď súčasný systém, ktorý funguje od roku 2002, nie je dokonalý, veľa problémov sa vďaka nemu vyriešilo. Pokiaľ by tá novela stavebného zákona bola schválená v takom znení, v akom je, okrem pamiatkovej ochrany by to ohrozilo aj ochranu archeologického dedičstva.“

Ako ďalej uvádza OZ Čierne diery, transformácia na stavebné úrady, plánovaná rýchlo a bez legislatívneho, organizačného a finančného zabezpečenia bude znamenať paralýzu odbornej práce pamiatkarov a ohrozenie pamiatok. Pripomienky odbornej verejnosti a pamiatkarov dosiaľ neboli akceptované. Otvorený list riaditeľov krajských pamiatkových úradov poslancom Národnej rady SR musel byť stiahnutý z webovej stránky Pamiatkového úradu SR. Nový systém zahltí odborníkov novou stavebnou byrokraciou, a keď nebudú mať námietky voči stavebným zámerom v krátkej lehote, bude to znamenať automatický súhlas s búraním alebo stavaním.

hrad Fiľakovo

Pamiatková starostlivosť na Slovensku dosiahla vek 70 rokov a zároveň si pripomíname aj 30. výročie zápisu našich prvých lokalít do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Hrozí však, že nový stavebný zákon pamiatkovú starostlivosť pochová a s ňou aj naše kultúrne dedičstvo.

Zdroj: vobraze.sk