Zbierku pre deti detského domova v R. Sobote podporili už prví darcovia

Nemusíme, ale môžme, znie názov verejnej zbierky pre deti z Centra pre deti a rodiny v Rimavskej Sobote. Vyhlásili sme ju minulý mesiac osobitne pre detský domov Javorček a prvé financie sme už aj odovzdali, aby ich vedeli využiť ešte počas leta. Deti z týchto financií môžu navštíviť kúpalisko, atrakcie, či sa vzdelávať, alebo venovať športu. Prvých 100 eur prevzala riaditeľka Erika Gavurová od nášho Občianske združenie OZ V OBRAZE prednedávnom. Ďalšie financie sú predmetom pokračovania zbierky, ktorú zatiaľ podporilo takmer 10 ľudí. Keďže aj deti majú prázdniny a vychovávatelia dovolenky, osobne ich navštívime s ďalším príspevkom v septembri.

Deti z detského domova Javorček Rimavská Sobota

Ako nám riaditeľka Centra pre deti a rodiny Erika Gavurová priblížila, sú detským domovom v šiestich menších domoch včlenených medzi bežné rodiny na okolí Rimavskej Soboty, Hrachova či Poltára. Majú po desať detí a Javorček je jedným z nich priamo v Rimavskej Sobote. „Aktuálne máme celkovo 77 detí. Dostávajú sa k nám na základe súdnych rozhodnutí,“ vysvetľuje riaditeľka. Kapacita domov je stanovená a deti tak majú aj v profesionálnych náhradných rodinách u svojich zamestnancov. „Máme potom aj mladých dospelých, nad 18 rokov. Tí sú v samostatných bytoch,“ priblížila. CDR RS funguje aj napriek veľkej vzájomnej vzdialenosti jednotlivých samostatných skupín a patria medzi prvých na Slovensku, keďže začínali už viac ako pred 17 rokmi.

Deti bežne vídavame priamo v meste na pravidelných prechádzkach, ale aj na Kurinci. Kvalifikovaní vychovávatelia s nimi chodia aj po výletoch a učia ich fungovať v bežnom živote. „Aj keď deťom rodinu nedokážeme nahradiť, snažíme sa skvalitňovať starostlivosť s cieľom zabezpečiť deťom a mladým dospelým život v bežnej domácnosti,“ informuje. Ich snahou je, aby deti neskôr vedeli prevziať zodpovednosť za svoj život a zvládnuť starostlivosť o seba, domácnosť, tak, ako to robia tí, ktorí v domovoch nežijú.

Majú však aj deti, ktoré sú u nich aj na základe dohody s rodičom. „Niekedy je s nimi aj rodič, ktorý sa má naučiť rodičovským zručnostiam. Ide aj o krízové situácie v rodine, keď rodič musí riešiť svoju životnú situáciu a nemá príbuzných, ktorí by sa o dieťa dočasne postarali. „Opatrenia robíme aj v rodinách, kde dochádza k rozvodom, ako aj v prípadoch, kedy je potrebná sociálna a psychologická pomoc. Vykonávame ju priamo v teréne, alebo ambulantne na základe odporučenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na ÚPSVaR,“ podotkla.

OZ V OBRAZE sa rozhodlo v prospech detičiek z Javorčeka nielen zverejniť číslo osobitného účtu, ale aj prispieť sumou 50 eur.

Číslo účtu IBAN: SK22 7500 0000 0040 2920 2819

Zbierku povolilo ministerstvo vnútra. Ak sa rozhodnete prispieť, ako poznámku pre prijímateľa prosím uveďte – Detský domov Javorček. Vyzbieraná suma bude transparentne zverejnená.

Zbierka trvá do 30. augusta na celom území Slovenskej republiky výlučne zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky. Vyhlásená zbierka je v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-024290

Za vašu prípadnú štedrosť a zároveň aj za ďalšie šírenie (zdieľanie) článku vopred ďakujeme.

S pozdravom OZ V OBRAZE

Centrum pre deti a rodiny na Cukrovarskej ulici v Rimavskej Sobote-riaditeľka Erika Gavurová (druhá zprava)
  • Zdroj: vobraze.sk