S výstavbou cyklotrasy sa má začať tento mesiac. Známy je už aj realizátor úseku R. Sobota – Hrnčiarska Ves

Železničný násyp bývalej trate Poltár – Rimavská Sobota. Časť končiaca pri R. Sobote

Druhú časť cyklocesty medzi Hrnčiarskou Vsou a Rimavskou Sobotou má zrealizovať firma Ohla ŽS z Brna. O víťazovi verejného obstarávania informuje vestník Úradu pre verejné obstarávanie. Ide o druhú etapu výstavby spájajúcu Rimavskú Sobotu – Kurinec – Ožďany – Hrnčiarsku Ves v celkovej dĺžke 20,9 kilometra. Zmluva bola podľa vestníka uzatvorená 11. októbra. Súčasťou tejto II. etapy je rekonštrukcia desiatich mostných objektov. V rámci stavby je navrhnutá aj rekonštrukcia bývalého železničného tunela pri obci Ožďany, ktorý bude súčasťou cyklotrasy, v dĺžke takmer 160 metrov.

Prvú časť cyklocesty medzi Hrnčiarskou Vsou a Poltárom v celkovej dĺžke 7,7 kilometra odovzdali realizátorovi prác minulý mesiac. Je ním rovnako firma Ohla ŽS z Brna. Do výstavby tejto etapy investuje Banskobystrický samosprávny kraj viac ako 2,2 milióna eur, z nich 1,6 milióna sa mu podarilo získať z európskych zdrojov vo forme nenávratného finančného príspevku. Súhrnne má výstavba cyklocesty stáť okolo 10 mil. eur.

Hrnčiarska Ves

„Stavenisko bolo už odovzdané. S prácami by sa malo začať tento mesiac, kým je vegetačný kľud. Je to totiž celé zarastené,“ povedal pre vobraze.sk Ján Melicher, starosta obce Hrnčiarska Ves. Cyklistom by táto časť mala podľa jeho informácií slúžiť od leta budúceho roku.

K využitiu celej bývalej železničnej trate medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou by tak malo dôjsť po viac ako 20 rokoch. Na trase pribudnú odpočívadlá pre cyklistov, v lokalite Maštinec, Dúžava, Ožďany, Sušany a Hrnčiarska Ves.

Hrnčiarks ves - bývalá železničná trať foto BBSK
Železničný násyp Hrnčiarska Ves – foto: BBSK

Maximálna rýchlosť vlakov na trati bola podľa Melichera 40 km/h, súviselo to s malým polomerom oblúkov na trati. Ako terajší starosta povedal, na železnici odpracoval vyše 20 rokov. „Prechádza pekným krajom. Ide kotlinami a mimo obce. Ľudia asi preto na ňu záverom veľmi nechodili a po zastavení nákladnej dopravy ju úplne zrušili,“ priblížil a dodal, že železnica v posledných rokoch fungovania vykazovala veľkú stratu. Medzi rarity na nej patril podľa starostu bicykel, ktorý „chodil“ po železnici. „Je v Slovenskom technickom múzeu v Bratislave. Keď som sa vrátil z vojny, tak som ho bol zvárať,“ podotkol.

Na realizáciu diela vydal stavebné povolenie Mestský úrad v Poltári ešte v máji 2021. Smerové i výškové vedenie cyklotrasa preberá v celom úseku zo zrušenej železničnej trate. Novobudovaná cyklistická cestička má byť v celom úseku široká 3,0 metra.

Zdroj: vobraze.sk