Hnúšťanskému gymnáziu zvoní umieračik

Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti nebude pre školský rok 2023/2024 prijímať žiadnych žiakov do prvého ročníka štvorročnej a ani prvého ročníka osemročnej formy štúdia. Pre vobraze.sk to uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková. Ako pripomenula, na hnúšťanskom gymnáziu aktuálne študuje deväť študentov, ktorí sú v maturitnom ročníku a v mesiacoch marec a máj ich čaká maturitná skúška. „Týmto žiakom je garantované a umožnené v plnom rozsahu doštudovať školu v odbore, aký si pôvodne vybrali. Absolvovaním skúšky a odovzdaním vysvedčenia o maturitnej skúške, škola už nebude mať žiadnych žiakov,“ dodala.

V predchádzajúcich rokoch dochádzalo k znižovaniu počtu študentov na hnúšťanskom gymnáziu. Vývoj dospel do takého štádia, že tomto školskom roku ho navštevuje len jeden ročník (oktáva). Do jednej triedy chodia spomínaní maturanti. „Škola je už aktuálne v útlme, najmä z dôvodu dlhodobého nezáujmu o štúdium na tejto škole zo strany žiakov a rodičov a tiež preto, že ministerstvo školstva stanovilo počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka v školskom roku 2023/2024 na nulu,“ priblížila hovorkyňa Lenka Štepáneková.

„Štandardnou situáciou pre chod školy a plnohodnotné zabezpečenie výchovy a vzdelávania je existencia žiakov v každom ročníku danej školy. V tomto prípade tomu tak už koncom tohto školského roka nebude,“ uviedla hovorkyňa BBSK, ktorý je zriaďovateľom gymnázia.

Podľa jej vyjadrenia nie je ich cieľom sieť škôl a školských zariadení bezdôvodne redukovať, ale ponúkať „vysokokvalitnú výchovu a vzdelávanie rôzneho druhu, čo pri veľkom počte škôl s nízkym počtom žiakov nie je možné“.

Bez žiakov stráca škola opodstatnenie
„Demografický vývoj a každoročne sa meniaci trend záujmu žiakov je pre nás dôležitým ukazovateľom ďalšieho smerovania v rámci efektivizácie siete škôl a školských zariadení v našom kraji,“ uviedla Lenka Štepáneková. Poznamenala, že gymnaziálna forma štúdia zostáva na ďalších gymnáziách.
„Je dôležité vyzdvihnúť skutočnosť, že škola je výchovno-vzdelávacou inštitúciou určenou prioritne pre žiakov, ktorí na Gymnáziu Mateja Hrebendu, žiaľ, už nebudú a existencia takejto školy tým pádom stráca opodstatnenie,“ skonštatovala hovorkyňa BBSK.

Hovorkyňa BBSK poukázala na to, že pre žiakov z Hnúšte bude naďalej dostupné neďaleké Gymnázium I. Kraska v Rimavskej Sobote, Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej či Evanjelické gymnázium v Tisovci.

Sklamaná riaditeľka
„Dúfali sme, že dostaneme možnosť otvoriť prvý ročník osemročného štúdia i prvý ročník štvorročného štúdia. Prvý ročník štvorročného štúdia závisel od vyššieho územného celku, ale ani to nie. Bola som z toho sklamaná, ale neviem s tým nič urobiť. Do poslednej chvíle som dúfala, že aspoň jednu možnosť dostaneme, aby sme pokračovali ďalej. Nestalo sa to však. Pán primátor mesta deklaruje záujem, aby bola v tejto budove zachovaná vzdelávacia inštitúcia,“ uviedla pre vobraze.sk riaditeľka Gymnázia M. Hrebendu v Hnúšti Blažena Hrušková, ktorá sa zmienila o rokovaniach medzi primátorom Hnúšte Martinom Pliešovským, viceprimátorom Michalom Bagačkom a predsedom BBSK Ondrejom Lunterom. „Neviem, čo sa im podarí vyrokovať,“ doplnila.

Riaditeľka poukázala na to, že nemali možnosť ani v predchádzajúcich rokoch otvoriť prvé ročníky. „Prvýkrát sme nedostali túto možnosť pre školský rok 2019/2020 a odvtedy stále,“ doplnila s tým, že rodičia usúdili, že je to asi nedôveryhodné, zo školy si zobrali žiakov a nie je to možné zastaviť. „Veľakrát som rokovala s rodičmi. Mali sme vlani amerického lektora, dve nové učebne, ale nič už rodičov nepresvedčilo,“ povedala Blažena Hrušková. Podľa jej slov ide aj to, aby nebolo gymnázium hneď vyradené zo siete stredných škôl.

Zdroj: vobraze.sk