Žiaci hnúšťanskej SOŠ získali na stáži v Česku nové skúsenosti a zručnosti

Pre našu školu boli veľmi výnimočné posledné dva marcové týždne. V rámci výzvy 2022 programu Erasmus + učitelia Strednej odbornej školy v Hnúšti vypracovali projekt s názvom Opäť s nami. Koncom marca škola vyslala na dvojtýždňovú odbornú stáž v Havířove 16 žiakov a 2 pedagogických zamestnancov za účelom získavania nových praktických zručností v rôznych hostiteľských zariadeniach a firmách v rámci svojho odboru. 

Žiaci v študijnom odbore sociálno-výchovný pracovník boli umiestnení vo vopred dohodnutých zariadeniach, napr. v jasliach, či v zariadeniach pre seniorov. Veľkým prínosom pre žiakov bola možnosť pracovať v dvoch odlišných zariadeniach a vyskúšať si tak prácu s rôznymi vekovými kategóriami.

V Stolárstve Aleš, s.r.o vykonávali odbornú prax žiaci študujúci v učebnom odbore stolár a pre žiakov v učebnom odbore mechanik opravár-stroje a zariadenia sme dohodli spoluprácu vo firme Hongik Czech, s.r.o. Každej skupine žiakov bol pridelený vedúci pracovník, pod dozorom ktorého vykonávali odbornú prax.

Napriek nabitému pracovnému programu si žiaci našli čas aj na kultúrny program. Účastníci projektu dostali príležitosť spoznávať nielen mestečko Havířov, ktoré sa na dva týždne stalo ich druhým domovom, ale aj hlavné mesto Praha a mesto Ostrava, v ktorých strávili celý víkend.

Sme presvedčení o tom, že naši žiaci vďaka absolvovaniu stáže v Čechách získali nové skúsenosti a zručnosti, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce.

A na záver ešte dojmy žiakov po úspešnom absolvovaní stáže v Havířove.

Moje pocity, ktoré mám z praxe, sú úžasné. Absolvoval som prax v dvoch zariadeniach a môžem povedať, že boli náročné, ale zároveň aj obohacujúce.“ (Nicolas)

Prax, ktorú som absolvovala, mi toho priniesla do môjho života naozaj veľa. Nové skúsenosti, zručnosti, vedomosti a aj zážitky, na ktoré nikdy nezabudnem a budem na to s radosťou spomínať.“ (Miška)

Som vďačná za takúto príležitosť a dúfam, že ich bude viac. Prax mi toho dala mnoho, naučila som sa ako pracovať s deťmi, so zdravotne postihnutými, so seniormi, ako im spríjemniť chvíle, trávenie v zariadeniach, ale aj ako riešiť situácie, ktoré sa naskytnú nečakane.“ (Jori)

Viac informácií a fotografií nájdete na Facebooku, Instagrame, ale aj webovej stránke https://opat-s-nami18.webnode.sk/

Zdroj: PR článok, Mgr. Juliána Dovalová, koordinátorka projektu