Súčasní maturanti na Gymnáziu M. Hrebendu v Hnúšti budú jeho poslednými absolventmi v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Medzi absolventov Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti patrí niekdajší minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník, súčasný viceprimátor Hnúšte a zároveň poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Michal Bagačka či bývalý primátor mesta Roman Lebeda. Na gymnáziu s dlhoročnou tradíciou študovala napríklad aj humoristka a moderátorka Elena Vacvalová a ďalší, ktorí sa neskôr presadili v rôznych pracovných oblastiach. Zvoní mu však umieračik. V prebiehajúcom školskom roku ho navštevuje deväť študentov a všetci sú spolužiakmi v maturitnom ročníku. Už koncom aktuálneho školského roka si nikto z nich nemusí sadnúť do lavíc tohto gymnázia. „Ak by aj niektorý z nich ročník neukončil, neznamená to, že ročník bude opakovať a škola bude pre jeho potreby fungovať celý nasledujúci rok. Nejedná sa o povinnú školskú dochádzku,“ uviedla pre vobraze.sk vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Lenka Štepáneková. Gymnázium nedostalo vo vzťahu k školskému roku 2023/2024 opäť možnosť prijímať žiakov do prvého ročníka štvorročnej a ani prvého ročníka osemročnej formy štúdia.

Maturanti, ktorí na Gymnáziu M. Hrebendu v Hnúšti ukončia aktuálny školský rok, budú poslednými absolventmi školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Skonštatovala to hovorkyňa Lenka Štepáneková. Podľa jej vyjadrenia bude pre žiakov z Hnúšte naďalej dostupné neďaleké Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote, Evanjelické gymnázium v Tisovci či Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej. „Vnímame snahu mesta Hnúšťa o zachovanie osemročnej formy štúdia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a sme pripravení byť im v rámci našich možností nápomocní,“ dodala.

„Je dôležité vyzdvihnúť skutočnosť, že škola je výchovno-vzdelávacou inštitúciou určenou prioritne pre žiakov, ktorí na Gymnáziu Mateja Hrebendu, žiaľ, už nebudú a existencia takejto školy tým pádom stráca opodstatnenie,“ uviedla vo februári hovorkyňa BBSK.

V tomto školskom roku je značná časť priestorov gymnázia nevyužitá. Rozbehli sa rokovania o tom, čo bude v budove v ďalšom období. „Zatiaľ mám taký pokyn, aby budova nezostala prázdna, aby sa tam neprestalo vykurovať, aby v nej bol život. Takéto rokovania prebiehajú. Na ich konci si sadneme s dotknutými inštitúciami a niečo upečieme,“ uviedol pre vobraze.sk hnúšťanský primátor Martin Pliešovský.

„V súlade so schválenou Stratégiou nakladania s majetkom BBSK preferujeme verejnoprospešné využitie budovy, ktoré by bolo v prospech obyvateľov. Prípustný je akýkoľvek verejnoprospešný účel – teda okrem vzdelávania tiež sociálne služby, mimoškolské aktivity, činnosť občianskych združení a iných organizácií tretieho sektora, so zameraním na pomoc a podporu obyvateľov alebo kultúru,“ priblížila Lenka Štepáneková.

Zdroj: vobraze.sk