Počet študentov na hnúšťanskom gymnáziu klesol pod desať

Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti navštevuje v tomto školskom roku deväť študentov. Pre vobraze.sk to uviedla hovorkyňa Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková. Ako doplnila, všetci sú v oktáve, čiže v ôsmom – maturitnom ročníku. Hovorkyňa pripomenula, že gymnázium funguje aj v tomto školskom roku podľa rozhodnutia Územnej školskej rady v pôvodných priestoroch. Tie sú však v súčasnosti väčšinou nevyužité.

„Čo sa týka využitia priestorov gymnázia, primárnym záujmom je naplniť ich žiakmi osemročného gymnázia, preto opätovne vytvoríme šancu pre nový nábor študentov. Iné formy využitia, v prípade neúspechu záchrany gymnázia, budú predmetom rokovaní vedenia a zastupiteľstiev mesta a kraja. Záujmom BBSK je, aby táto budova vždy slúžila verejnoprospešným aktivitám,“ priblížila Štepáneková.

Klesol tiež počet učiteľov. „V škole momentálne vyučujú štyria učitelia na skrátené úväzky, v uplynulom roku to bolo deväť učiteľov. Na plný úväzok je zamestnaná pani riaditeľka a ešte ďalšia zamestnankyňa, ktoré majú úväzky doplnené ďalšími činnosťami okrem pedagogických,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie. Ako poznamenala, na kvalitu vyučovacieho procesu úväzky učiteľov nemajú žiadny vplyv. „Je úplne bežné, že učiteľ učí aj na viacerých školách, na ktorých má čiastočný úväzok,“ dodala.

V priebehu minulého školského roka hovorkyňa BBSK informovala, že Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti navštevovalo 36 študentov. Tí boli v troch triedach (kvarta, septima a oktáva), jedna z nich bola maturitná. V školskom roku 2020/2021 mala škola 80 študentov.

„Snahou BBSK je školu zachovať, preto navrhneme plány výkonov pre 8-ročnú formu štúdia pre nasledujúci školský rok,“ avizuje Lenka Štepáneková.

Zdroj: vobraze.sk