Absolventi Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v R. Sobote nachádzajú uplatnenie v profesijnom živote. Zvážte štúdium na nej

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia začala písať v školskom roku 2022/2023 68. kapitolu v knihe svojej existencie. Čo v nej nájdete? Čím vás môže osloviť? 

Škola, ktorá má nezastupiteľné miesto medzi vzdelávacími inštitúciami v meste aj regióne, vznikla v roku 1954 a  drží  krok s  rýchlo sa meniacou dobou. Tisícky absolventov nám dajú za pravdu, že každým rokom sa snaží skrášľovať prostredie,  modernizovať vybavenie a pevne stáť medzi školami, ktoré vychovávajú a vzdelávajú ľudí pripravených na život.  

Ako škola s tradíciou stavia na svojom profile a ponúka štvorročný študijný odbor 6317 M obchodná akadémia s vyučujúcim jazykom slovenským a 6317 M obchodná akadémia s vyučujúcim jazykom maďarským ukončený maturitnou skúškou. Cieľom školy je poskytnúť žiakom kvalitné odborné ekonomické vzdelanie a pripraviť ich  ako  kvalifikovaných odborníkov   vo verejnom aj súkromnom sektore na pracovných pozíciách ekonóm, účtovník, mzdový referent, obchodný zástupca, referent v štátnej správe a samospráve, asistent, personalista, manažér strednej úrovne. Dosiahnuté vzdelanie vytvára podmienky na získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti  a zároveň aj predpoklady pre ďalšie štúdium na vysokej škole. 

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia
Absolventi Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia R. Sobota zľava: Cyril Žolnír, Viki Ráková a Lukáš Laczko

Meradlom úspechu je aj uplatnenie našich absolventov v profesijnom živote – v bankách, vo firmách, či na úradoch. Najšikovnejším sa podarí preraziť aj v zahraničí, úspešných absolventov nájdete na ministerstvách a dokonca aj v prezidentskom paláci.

Bežný život školy sa okrem vzdelávania zameriava aj na podporu nadaných žiakov, ktorí reprezentujú  školu  na olympiádach v anglickom jazyku, matematike,  súťažiach z účtovníctva, administratívy a korešpondencie, či informatiky a dosahujú pozoruhodné výsledky. Škola ponúka aj možnosť získať  štátnu skúšku z písania na počítači, ktorú realizuje v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pre tých, ktorí radi športujú, ponúka veľkú zrekonštruovanú telocvičňu a novozriadené fitnesscentrum. 

Už  tri roky je škola zapojená v systéme duálneho vzdelávania. Žiaci, ktorí podpíšu učebnú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom, vykonávajú odbornú prax priamo na pracovisku zamestnávateľa. V súčasnosti máme spoluprácu s týmito zamestnávateľmi: Obecný úrad R. Baňa, Mestský úrad R. Sobota, Nemocnica Svet zdravia R. Sobota, Elcano, s. r. o, KK – Economic, s. r. o., Centex, s. r. o., Rodof Plus, s. r. o, Brantner, s.r.o., Top Economic s.r.o , BÁN, s.r.o. Žiaci bez učebnej zmluvy absolvujú odbornú prax v škole. 

V októbri 2022 absolvovali žiaci 4. ročníka dvojtýždňovú odbornú stáž pod názvom Praxuj v Prahe – skús, zaži, inšpiruj sa v rámci programu Erasmus +. Pre budúcoročných štvrtákov plánujeme opäť odbornú stáž – tentokrát v Poľsku.

Myslíme si, že predpokladom toho, aby žiaci napredovali a dosahovali čo najlepšie výsledky, sú aj moderné priestory, oddychové kútiky a pocit bezpečia. Podporujeme a pomáhame aj  handicapovaným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Chceme byť otvorení pre rodičov, zamestnávateľov, sociálnych partnerov, či širokú verejnosť.

Kontaktujte nás osobne, telefonicky, mailom alebo prostredníctvom našej webovej stránky www.obchars.sk. Nájdete nás aj na FB a Instagrame. 

Pýtajte sa a my vám odpovieme.

Budeme radi, ak sa vám potvrdí, že naša škola je dobrá voľba.

A úplne najradšej budeme, ak naša škola bude v budúcnosti aj vašou školou.

Zdroj: PR článok Obchodná akadémia