MsKS v R. Sobote chce zrekonštruovať kino, zapojí sa do výzvy

ilustačné foto

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote plánuje podať projekt do výzvy na modernizáciu kina Orbis. Poslanci v pondelok na rokovaní zastupiteľstva schválili spolufinancovanie projektu z mestského rozpočtu v minimálnej výške 50 percent z celkových nákladov na projekt. Ako uviedla poverená riaditeľka MsKS Silvia Habánová, plánujú sa zapojiť do výzvy Audiovizuálneho fondu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Modernizácia vybavenia digitalizovaných kín. „Zámerom projektu je výmena starých a mimoriadne opotrebovaných sedadiel za nové moderné a komfortné sedadlá s väčším priestorom pre diváka. Výmenou sedadiel sa zníži ich počet z dôvodu inštalovania väčších sedadiel vyššieho štandardu. Zámerom je tiež výmena zastaralého premietacieho plátna za nové, ktoré vyhovuje súčasným technologickým požiadavkám,“ spresnila Habánová s tým, že účelom je zvýšiť komfort diváka pri sledovaní audiovizuálnych diel a zvýšiť tým konkurencieschopnosť i návštevnosť kina Orbis.

Poverená riaditeľka MsKS dodala, že celkové náklady na projekt predstavujú sumu 38 tisíc eur, pričom spolufinancovanie je vo výške 50 percent, teda 19 tisíc eur a príspevok z Audiovizuálneho fondu je vo výške 19 tisíc eur v prípade, že MsKS uspeje s podanou žiadosťou.

Obnova kina by sa mala realizovať v roku 2024. Do diskusie k tomuto bodu sa zapojil poslanec Ivan Hazucha, ktorý chcel vedieť, či sa do tejto výzvy môže zapojiť MsKS aj v prípade, keby chcelo vymeniť sedadlá v divadelnej sále domu kultúry. Ako Habánová odpovedala, nie je to možné, no sledujú rôzne výzvy, lebo by chceli obnoviť aj divadelnú sálu, kde sú rovnaké sedadlá ako v kine. Poslanci Štefan Baláž a Viliam Vaš sa pridali k názoru, že divadelná sála potrebuje obnovu.

Zastupiteľstvo zvolilo aj dvoch nových členov do Výboru mestskej časti Staré mesto-Chrenovisko. Zloženie výborov mestských častí schválilo mestské zastupiteľstvo už v apríli, ale primátor Šimko uznesenie nepodpísal z dôvodu, že v tom čase sa v spomínanom výbore uvoľnili dva miesta a na jedno z nich bol na návrh poslanca Michala Demetera zvolený Jaroslav Matzenauer, čo podľa neho nebolo v poriadku. Vo výboroch môže fungovať najviac päť členov-neposlancov a o uvoľnené dve miesta sa uchádzali Ivana Pivarníková, Jaroslav Matzenauer a Marcel Deme, ktorých navrhli občania na zhromaždení obyvateľov spomínanej mestskej časti. Poslanci na primátorov návrh volili tajne. Odovzdaných a platných bolo 13 hlasov. Najviac hlasov získala Ivana Pivarníková – jedenásť, Marcel Deme dostal deväť hlasov a Jaroslav Matzenauer štyri. Pivarníková a Deme boli teda zvolení do Výboru mestskej časti Staré mesto – Chrenovisko. Po tejto voľbe poslanci odsúhlasili kompletné zloženie všetkých 11 výborov mestských častí.

Schválená bola tiež maloobchodná predajná činnosť Turistického informačného centra, ktoré mesto opätovne zriadilo na začiatku tohto roka, v rozsahu doterajšieho spektra tovaru (knižné publikácie, mapy, pohľadnice, reklamné predmety, dizajnové výrobky, remeselné výrobky a ľudové remeselné diela, vstupenky na kultúrne podujatia). Poslanci včera pokračovali v rokovaní, ktoré začali v utorok minulý týždeň.

Zdroj: vobraze.sk