V R. Sobote ocenili najúspešnejších žiakov i študentov + foto a video

Na radnici v Rimavskej Sobote ocenili najúspešnejších žiakov i študentov škôl a školských zariadení, ktoré pôsobia na území mesta. Samospráva dostala na svoju výzvu od škôl 25 návrhov. Oceňovanie sa uskutočnilo včera v obradnej sále za prítomnosti učiteľov či rodičov. Medzi ocenenými boli aj škôlkari, ZUŠ-kári či deti z CVČ Relax. „Ste ich pýchou. Vaša šikovnosť, aktivita, talent a úspechy robia dobré meno nielen vám, ale aj škole samotnej,“ povedal v príhovore primátor mesta Jozef Šimko, ktorý oceneným vyjadril poďakovanie za vzornú reprezentáciu mesta na rôznych súťažiach, prehliadkach, ale aj olympiádach a celkovo dosiahnutých výsledkov v škole.

Z materských škôl v R. Sobote boli ocenení Adriana Horváthová (MŠ Daxnerova), Jakub Molnár (MŠ P. Dobšinského), Saskia Vigodová (MŠ na Ul. I. Hatvaniho), Daniel Astaloš (MŠ Rimava), Kristína Paš (MŠ Rožňavská) a Michaela Richterová (MŠ Rybárska).

Centrum voľného času Relax nominovalo na ocenenie džudistku Natáliu Kissovú. Najúspešnejšími žiakmi Základnej umeleckej školy sa stali herec Alexander Novák a výtvarníčka Adrienn Tóth.

Zo žiakov základných škôl si ocenenie prebrali Viktória Szarková (ZŠ Š. M. Daxnera), Oliver Magic (ZŠ P. Dobšinského), Louis Johannes Schlatter a Nicolas Olmán (ZŠ P. K. Hostinského), Anna Farkas a Krištóf Máté (ZŠ Mihálya Tompu), Stela Šolcová (Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej), Tereza Kadášová (Súkromná ZŠ a Terézia Horváthová (Špeciálna ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).

Zo stredoškolákov boli ocenení Adam Csíkfejes (Gymnázium Ivana Kraska), Levente Czeglédy (Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi), Filip Nosáľ (Obchodná akadémia), Simona Šusteková (Stredná odborná škola obchodu a služieb), Roland Botoš (Stredná odborná škola technická a agropotravinárská), Gabriela Illésová (Súkromná stredná odborná škola) a Ondrej Váradi (Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium).

FOTOGALÉRIA

Zdroj: vobraze.sk, foto: Attila Gecse a Michal Lichanec