Do týchto komisií boli zvolení poslanci BBSK z okresu R. Sobota a susedných

Poslanec Michal Bagačka

Dvaja zo šiestich poslancov Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja za okres Rimavská Sobota sú členmi komisie školstva a športu. Ide o Michala Bagačku a Štefana Vavreka. Obidvaja boli v minulosti poslancami Národnej rady SR. Peter Juhász, jeden zo štyroch podpredsedov BBSK, sa stal členom komisie zdravotníctva i mandátovej komisie. Zoltán Cziprusz bol zvolený za člena komisie kultúry a národnostných menšín, podnikateľ Ferenc Auxt zas za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Projektovú manažérku Enikő Mag Fodor zvolilo zastupiteľstvo za členku komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Bagačka je viceprimátorom Hnúšte, Cziprusz i Auxt sú aj poslancami rimavskosobotského mestského zastupiteľstva.

Poltársky okres má v krajskom zastupiteľstve dvoch poslancov. Andrea Baníková zastáva funkciu predsedníčky komisie zdravotníctva. Zároveň je tiež členkou komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín. Július Balog pôsobí v komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu i v mandátovej.

Trojnásobné zastúpenie má v poslaneckých laviciach na krajskej úrovni okres Revúca. Júliusa Buchtu (primátora Revúcej) zvolilo zastupiteľstvo za člena komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, Milana Kolesára (primátora Jelšavy) za člena komisie územného plánovania a životného prostredia. Zoltán Antal sa stal členom komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín.

Lučenecký okres zastupujú v župnom parlamente piati poslanci. Attila Agócs (primátor Fiľakova) bol zvolený za predsedu komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Okrem toho je členom komisie územného plánovania a životného prostredia. Péter Csúsz pôsobí v komisii financií a správy majetku. Karol Mičko je členom komisie zdravotníctva. Juraj Pelč sa stal členom komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín, ako aj komisie kultúry a národnostných menšín i komisie zdravotníctva. Pavol Baculík je členom komisie školstva a športu, ale tiež členom komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Zdroj: vobraze.sk,  foto: Marek Mačica, BBSK