V R. Sobote čistia nábrežie od stromov. Pracovníci správy už patria pod Košice

Povodie rieky Rimava prečisťujú v zarastených úsekoch. Pokračujú tak v činnosti z minulého a predminulého roku. Pri Rimavskej Sobote ide v týchto mesiacoch o dva úseky. Pri Sobôtke bolo prečistené nábrežie rieky Rimava koncom minulého roka, na druhej časti pracujú v týchto dňoch. Pracovníci zo Správy povodia Hornádu v Rimavskej Sobote sa v rámci možností zamerali na časť, ktorú Soboťania využívajú na dlhšie či kratšie prechádzky, alebo športové aktivity. Súvisí to však aj s plánovanou výstavbou priemyselného parku smerom na obec Čerenčany a zabezpečením protipovodňovej ochrany na storočnú vodu pre dané územie.

„V prvom rade boli práce upriamené na odstránenie samonáletových drevín s následným prečistením lichobežníkového koryta na pôvodný projektovaný stav s navýšením brehovej línie na zabezpečenie bezpečného prevedenia povodňových prietokov na min. Q100r,“ priblížil pre vobraze.sk hovorca štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.

Toho času podľa jeho slov realizujú akciu v rámci plánovaných činností na ľavej strane rieky Rimava v úseku Rim. Sobota – Čerenčany. „Kde bude naša pozornosť prioritne zameraná na uvedenie jestvujúceho koryta na pôvodný projektovaný stav,“ povedal. Na základe rozhodnutia môžu robiť do konca februára.

Druhým úsekom je časť pod R. Sobotou, od železničného mosta smerom na Rimavské Janovce. Čistenie robia na etapy a podľa harmonogramu. Cieľom týchto zásahov na vodných tokoch je skultúrnenie prostredia, ako aj v prípade potreby umožnenie ich zásahov na toku.

Rimavská Sobota patrí pod Košice. Lučenec pod Banskú Bystricu

Slovenský vodohospodársky podnik prechádza reformou. Tá začala už minulý rok. Ako ďalej Bocák uviedol v Rimavskej Sobote tak už nie je riaditeľ, ale vedúci prevádzkového strediska. Je ním Miloš Trocha, dlhoročný pracovník SVP a vedúci úseku vodohospodárskej prevádzky na Správe povodia Slanej. Vo funkcii nahradil Gabriela Angyala, ktorý pôsobí už vyše roka v Lučenci, ktorého pôsobnosť spadá pod Banskú Bystricu.

„Stále pracujeme na reforme. V minulom roku to začalo. Z pôvodných štyroch odštepných závodov na Slovensku sa stalo šesť. Správ povodí bolo 19 a tie sa zrušili,“ hovorí Bocák a dodáva, že sa snažili zrušiť administratívny systém, aby bolo čo najviac ľudí v regiónoch či v teréne a teda tam, kde je potreba najväčšia. „Rimavská Sobota nepatrí pod odštepný závod Hrona, ale je to závod povodia Hornádu a patrí pod Košice,“ vysvetlil Bocák. Podotkol, že napríklad Lučenec.

Novou organizačnou štruktúrou sa podľa neho posilnia kompetencie riaditeľom odštepných závodov pri prevádzkovej činnosti, s čím súvisí aj ich zodpovednosť za jednotlivé rozhodnutia. Prevádzka, opravy a údržba vodných diel a vodných tokov tak ostáva v pôsobnosti nových odštepných závodov vrátane vyjadrovacej činnosti.

Zdroj: vobraze.sk