Opravu cesty na oždianskych serpentínach predĺžili poveternostné podmienky. Termín jej dokončenia sa blíži

Jeden jazdný pruh do obce Ožďany je v časti úseku serpentín stále zúžený. Na ceste sa objavuje problém so zosúvaním krajnice. Cestári ju opravovali už začiatkom leta 2021. Opäť však došlo k prepadnutiu a odlomeniu časti krajnice. Minulý rok tam preto robili injektáž či oporný múr. Ako pre vobraze.sk uviedol hovorca Slovenskej správy ciest Martin Guzi, práce mali byť ukončené do konca minulého roka s tým, že zlé poveternostné podmienky môžu termín predĺžiť. „Napriek prísľubu práce neboli ukončené do konca roka 2022 z dôvodu nevyhnutnej technologickej prestávky na vytvrdnutie betónu oporného múra,“ povedal hovorca. 

V dňoch 18. a 19. januára bolo podľa Guziho vykonané predpätie lanových kotiev. „Následne sa vykoná zásyp výkopovej ryhy so zhutnením, dočasná úprava krytu vozovky a montáž zvodidiel. Tieto práce by mali byť ukončené do konca januára 2023,“ priblížil Guzi. Zároveň podotkol, že konečná úprava asfaltového krytu vozovky bude zrealizovaná, keď to umožnia poveternostné podmienky, v mesiacoch marec – apríl. „Po ukončení prác bude cesta plne prejazdná,“ hovorí a dodáva, že náklady na realizáciu geologickej úlohy sú takmer 215 tis. eur vrátane DPH. Predbežne odhadované náklady na úpravu cesty a osadenie zvodidiel sú približne 30 tis. eur vrátane DPH.

Na oždianskych serpentínach prebiehajú geologické a stavebné práce za účelom realizácie nevyhnutných opatrení na sanáciu zosunutia svahu cesty I/16. Podložie bolo nestabilné v hĺbke 4,5 metra. „K odtrhnutiu prispelo aj značné podmáčanie svahu spodnými vodami kumulovanými v mieste zosuvu,“ ozrejmil Martin Guzi. Súčasťou oporného múru sú piloty v hĺbke 12 až 15 metrov. Odvod spodných vôd zo svahu majú zabezpečiť drenážne vrty.

Zdroj: vobraze.sk