Pri výstavbe priemyselného parku v R. Sobote našli muníciu. Archeológovia tam predpokladajú zaniknutú dedinu

Výskum archeologických objektov z doby rímskej.

V lokalite vznikajúceho priemyselného parku pri Rimavskej Sobote prebieha pyrotechnický prieskum. Jeho výsledkom bolo nájdenie delostreleckej munície. V dvoch prípadoch bol privolaný aj pyrotechnik, ktorý muníciu odniesol a zneškodnil. Ako pre vobraze.sk ďalej priblížil riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v R. Sobote Ján Lás, išlo o dva nálezy granátov z druhej svetovej vojny. Zaevidované boli v prvej etape pyrotechnických prác v septembri. Práce pokračujú aj naďalej. Po ich ukončení budú pokračovať aj archeologické práce. 

„Polovicu plochy – takzvané Kľačianske lúky máme spravenú a časť je aj odovzdaná, aby sa mohla stavba realizovať investorom Winkelmanom v mesiaci marec. Teraz nám na prieskum zostáva priestor v lokalite nad stavbou, začíname budúci týždeň,“ hovorí vedúca archeologických prác Eva Fottová z Archeologického ústavu SAV. Lokalita je podľa nej zaujímavá, nakoľko tam predpokladali zaniknutú dedinu Kľačany i zaniknutú pevnosť Sobôtka. „Geofyzikálny výskum preukázal, že sú tam nálezy. Celá tá lokalita sa ťahá akoby k lesíku, ale zároveň aj k výrobni na Kľačanoch. Pri ceste je navyše zaniknuté rameno potôčika a v 40 centimetroch je už voda,“ hovorí.

Archeologička ďalej dodáva, že na stredovekú dedinu zatiaľ nenarazili, našli len pár objektov, jám. „Dve studne sú zo staršieho obdobia a dve zo stredoveku. Našla sa tu keramika, ktorá je typická pre Rimavskú Sobotu a okolie. Zistili sa doklady osídlenia z praveku, z doby rímskej – germánskej výrobnej osady so zameraním na ťažbu a spracovanie bahennej rudy. Je na okraji stredovekého osídlenia z 12.-13. storočia,“ doplnila.
Prieskum má prebiehať aj pod trafostanicou či v troch ďalších lokalitách. 

Nemecký investor v Rimavskej Sobote chce vybudovať nový závod na výrobu zásobníkov vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou. Investícia predstavuje 110 mil. eur, vzniknúť by malo približne 450 nových pracovných miest.

Vláda v októbri minulého roka schválila poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Winkelmann Building + Industry Slovakia. Tá predstavuje v celkovej maximálnej nominálnej hodnote 41 249 000 eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok. Z materiálov ďalej vyplýva, že priemerná výška hrubej mzdy približne 450 zamestnancov, ktorí by mali nájsť prácu v prvej fáze, má byť 1733 eur. Táto suma sa vzťahuje na obdobie rokov 2026 až 2030.

Na stavenisku sa pracuje na realizácii hrubých terénnych úprav, staveniskových prípojkách vody, kanalizácie a elektriny. Pre vobraze.sk to uviedla hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík. „Nasledovať bude verejné obstarávanie pre výber dodávateľa na realizáciu technickej a dopravnej infraštruktúry. V priebehu roka 2024 budú postupne ukončené takmer všetky riešené rozvody technickej a dopranej infraštruktúry,“ uviedla Mária Pavlusik. Ako spomenula, zo schváleného financovania bolo doteraz vyčerpaných na vybudovanie parku 2 560 812 eur. K ďalším potenciálnym investorom sa podľa nej Ministerstvo hospodárstva SR nevyjadruje.

Zdroj: vobraze.sk, foto: archív Eva Fottová