Domov seniorov na Krásnej obýva zatiaľ len 10 klientov, majú však veľké plány

V súčasnom období sme v celej našej spoločnosti informovaní o tom, že v našej populácii prevládajú starší občania. Starobných dôchodcov pribúda. Postarať sa dôstojne v jeseni života o občanov je priorita každého civilizovaného systému. Pribúdajú aj nové zariadenia, ktoré tieto služby poskytujú.

V našom regióne ich je niekoľko. K novým zariadeniam tohto druhu pribudol v nedávno aj Domov dôchodcov na Krásnej, v miestnej časti Veľké Teriakovce. Zariadenie bolo uvedené do prevádzky 9. augusta minulý rok. Funguje teda osem mesiacov. Deviati zamestnanci sa tu starajú o 10 klientov. Zariadenie je súkromné. Jeho kapacita je 20 klientov.

Zriadila ho Ivana Nežerná, ktorá dlhé roky pracovala na úrade práce, a keď dostala príležitosť pracovať vo verejnom zariadení, zmobilizovala celú rodinu a investovala súkromný kapitál, aby zariadenie mohlo vzniknúť. Je štatutárnym zástupcom OZ M-VITAL-V.I.P. Ako pre vobraze.sk ďalej Ivana Nežerná priblížila, nevedia celkom konkurovať štátnym zariadeniam, ich cenové relácie sú vyššie, ale snažia sa to vyvážiť kvalitnými službami pre svojich klientov.

V budove postavenej do tvaru „Ú“ majú podľa jej slov rozpracovaných päť žiadostí, ktoré sľubujú prilepšenie. Majú vypracovaný projekt na relaxačnú záhradu aj na prepojenie s komunitou vonku.

Ivana Nežerná pôsobí aj vo veľkom sociálnom zariadení v Lučenci. Jej manžel je veľký dobrovoľník. V Domove dôchodcov na Krásnej pracujú viacerí príslušníci jej rodiny. Svoje služby chcú stále vylepšovať. “Chceme spolupracovať so školami, starobincami, plánujeme zriadiť denný stacionár aj opatrovateľskú službu,“ hovorí Nežerná, ktorá má doktorát zo sociálnej pedagogiky a vie, akú náročnosť takéto služby obnášajú. Ako načrtla, zúčastnili sa školenia, kde sa hovorilo o novele zákona o sociálnych službách, ktorú podporujú. „Bolo to celoslovenské školenie, na ktorom bola zhoda, aby služby týchto zariadení neboli poskytované ako neverejné alebo verejné, ale zo zákona aby boli rovnocenné. Tieto služby sú celospoločensky naozaj potrebné,“ zhodnotila.

Najstarším klientom je 92-ročná Anuška

V zariadení na Krásnej majú prevahu starší klienti, najstaršou je 92-ročná Anuška. Rizikové obdobie koronavírusu sčasti zasiahlo aj ich. Boli týždeň izolovaní a jedna pacientka bola v nemocnici. Teraz sa situácia v tejto oblasti podľa Nežernej stabilizuje. Čo sa týka spoločenskej oblasti smutných výjavov na Ukrajine, snažia sa motivovať svojich chovancov pokiaľ sa dá, pozitívne. „Ale sú to starší ľudia, mnohí chápu úskalia vojnového konfliktu, personál preto pracuje vo zvýšenej miere aj psychologicky,“ pripomenula.

Ivana Nežerna spomína, že nikdy nezabudne na prvý príjem klientov zariadenia. Išlo o dve obyvateľky, z ktorých jedna bola Slovenka z Tisovca, druhá z Hodejova a vedela hovoriť len po maďarsky. V zariadení majú dvojizbové izby s príslušenstvom. „Tieto dve prvé klientky sa chytili popod pazuchy a jedna druhú podopierajúc, napriek jazykovej bariére sa dokonale zhodli a dokonale si porozumeli,“ uzavrela Ivana Nežerná.

Zdroj: vobraze.sk, foto: archív Ivana Nežerná

Budovy domova dôchodcov sú postavené. Čakajú na nákup zariadenia
V R. Sobote chcú postaviť domov dôchodcov na zelenej lúke
Takto by mal vyzerať domov dôchodcov v Hnúšti. V H. Vsi ho spustia skôr