Na slovíčko s kandidátom na primátora Rimavskej Soboty Jaroslavom Bagačkom

PaedDr. Jaroslav Bagačka

Rimavskosobotský poslanec Jaroslav Bagačka prednedávnom ohlásil svoj záujem uchádzať sa o kreslo primátora mesta. V jesenných komunálnych voľbách mieni kandidovať za stredové a stredopravé strany. Je riaditeľom Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote. Viac o svojom rozhodnutí a zámeroch prezradil v rozhovore.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať, čo vás k tomu viedlo?
Toto rozhodnutie sa zrodilo ťažko, predovšetkým však ma k nemu viedla zodpovednosť za naše mesto, snaha priniesť niečo nové, hodnotné, priniesť perspektívu rozvoja mestu pokojnú, ale tvorivú atmosféru do jeho života. Priniesť určitú alternatívu, ktorú si buď vyberú, alebo nevyberú voliči.


V čom by ste videli tú perspektívu, nový život?
Predovšetkým je to rozvoj zamestnanosti, životnej úrovne, aj keď to samotné mesto či primátor vedia ovplyvniť len čiastočne. Treba všetko urobiť pre nové pracovné príležitosti, zníženie nezamestnanosti. Tiež vidím príležitosť lepšej komunikácie na všetkých úrovniach, spolupráci orgánov mesta, v lepšej atmosfére práce mestských orgánov osobitne zastupiteľstva. Aby sa problémy riešili včas, diskusiou, aby sa zlepšila politická kultúra.
No, samozrejme, rozvíjať sa dá i kultúra, šport, skvalitniť sociálnu starostlivosť, zlepšiť sa dá čistota a poriadok, bezpečnosť občanov. Rekreačnú oblasť Kurinec treba naďalej budovať a hľadať cesty ako dosiahnuť jej celoročné využitie. Určite vo všetkom dobre budovanom treba pokračovať.


Ako hodnotíte pôsobenie primátora Jozefa Šimka a poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť?
Primátor Jozef Šimko pred dvanástimi rokmi priniesol nový vietor do plachiet tejto lode, plachetnice. Je veľmi dynamický, tvorivý, akčný. Oživil rekreačný život mesta budovaním úspešnej rekreačnej zóny Zelená voda – Kurinec, bol aktívny v mnohých oblastiach. Kritiku z mojej strany na jeho prácu nebudete počuť, najmä nie útoky a hľadanie nepriateľa, skôr možno niektoré iné predstavy na niektoré riešenia.
Poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť priniesol do mesta vysokú kvalitu, najmä odbornú. Niektorí jeho poslanci ponúkali nové, moderné riešenia viacerých tém, boli pripravení a kompetentní. Tento tvorivý potenciál sa nie celkom využil, hlavne kvôli napätiu a konfliktom s primátorom mesta. Toto sa musí zmeniť.

Poďme trochu viac k vašej dráhe, vášmu životnému príbehu.
Ja som prakticky celý svoj profesný život zasvätil školstvu. Dlhodobo som vyučoval na rôznych typoch škôl ( ZŠ, SOU, SPŠ, Gymnázium). V roku 1999 som sa stal riaditeľom SOU služieb a SPŠ potravinárskej a následne SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote. Myslím si, že tento príbeh je celkom úspešný, ale mali by to posudzovať hlavne žiaci, kolegovia, rodičia či široká verejnosť. Vždy som sa snažil, aby škola bola úspešná, aby vychovávala kvalitných absolventov a aby bola aj akýmsi pilierom spoločenského a verejného života.

Ste zakladateľom podujatia FOURFEST. Priblížte nám ho.
Máme za sebou 13. ročník tohto podujatia . Pri jeho vzniku som si dal úlohu, aby sme vytvorili akciu, ktorá bude presahovať našu školu, mesto. Tento rok sa na FOURFESTE zúčastnilo 140 súťažiacich v kategóriách kuchár, čašník, barman, barista, someliér, kaderník, kozmetik, obchodný pracovník. Boli z tridsiatich škôl z krajín V4. Podujatie má aj množstvo sprievodných podujatí – koncerty, gastronomické aktivity, besedy. Tešíme sa na ďalší ročník.

Boli ste a stále ste aktívny v rôznych oblastiach.
Ja vychádzam z toho, že učitelia vždy boli akýmisi nositeľmi pokroku, boli aktívni i mimo katedry.
Ja som tretíkrát poslancom mestského zastupiteľstva, aktivizoval som sa tiež v čase Novembra 89, potom aj v stredopravých stranách. Venoval som sa tiež práci v evanjelickej cirkvi, kde som bol v jej najvyšších orgánoch, ako synoda a podobne. No a, samozrejme, v spoločenských a ďalších organizáciách a kluboch (Matica slovenská), všetko to bola aktivita bez finančnej odmeny. Tak by to malo byť.

Skúste nám prezradiť, čo by ste v prípade zvolenia ponúkli našim občanom, aké prekvapenia?
Predovšetkým ja k tomu všetkému pristupujem s veľkom pokorou, vedomý si v akom historicky významnom meste žijeme. Určite by som sa snažil vniesť pokoj a spoluprácu do nášho mesta, výrazne by som chcel rozvíjať kultúru vo všetkých rozmeroch. Kultúru i kultúrnosť. Zorganizovať významné kultúrne podujatie, ktoré by presahovalo mesto, región, ideálne na úrovni krajín V 4. Tiež, samozrejme, rozvíjať šport, tradičné i menšinové športy na rekreačnej i výkonnostnej úrovni. Futbal by rozhodne mal ísť vyššie, ideálne do 1. ligy – k tomu nás zaväzuje tradícia.

Ťažko je tu veľa sľubovať, ekonomické, demografické a iné podmienky nie sú ideálne. Veď len zdražovanie sa nás bolestne dotýka.

Čo však je dôležité vždy, to je priniesť občanom úsmev na tvári, optimizmus, aby tu boli šťastní všetci bez rozdielu. To je ťažko naplniť, ale sa o to treba pokúsiť.


Ďakujem za rozhovor.

Číslo transparentného účtu na podporu kandidáta Jaroslava Bagačku SK30 0900 0000 0051 9315 8594

Zdroj: PR – článok, Štefan Gajdoš, foto: archív Jaroslav Bagačka

Four fest - Jaroslav Bagačka

Redakcia sa nemusí stotožňovať s obsahom politickej reklamy.