Výtvarné workshopy Romano Coloriskeri luma

Romano coloriskeri luma. Pod týmto názvom realizovalo občianske združenie Jazdecký klub EXCEL MADON v Rimavskom Brezove, výtvarný viacdňový workshop, ktorý bol podporený z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2022.

Počas jednotlivých workshopov deti a mládež z radov rómskej národnostnej menšiny, ako aj deti z majority, skúsení výtvarní lektori učili jednotlivých výtvarných technikám.

Mladá talentovaná rómska maliarka Šarlota Bottová z Hnúšte, deti a mládež oboznámila so svojou prácou a technikou, ktorú používa –POP ART. Účastníci počas jej prednášky mali možnosť vyskúšať a oboznámiť sa s touto výtvarnou technikou, zároveň priniesla na ukážku aj svoje výtvarné diela. Sama v rámci realizácie projektu namaľovala gotický kostol v Rimavskej Bani, obci, v ktorej prežila detstvo. Tento obraz spolu aj s ostatnými obrazmi ďalších autorov bude vystavený v kostole v Rimavskom Brezove počas roka 2023 v rámci roka Európskeho kultúrneho dedičstva, do ktorého boli v rámci zápisu zapísané aj gotické kostoly z Gotickej cesty v Gemeri-Malohonte.

Na projekte a výtvarných workshopoch sa ako lektori následne predstavili počas jednotlivých dní aj neprofesionálni výtvarníci Mgr. Barbora Berkyová, Ján Bitala, Mgr. Anna Rudová, Mgr. Ingrid Forusová, ktorí výtvarne stvárnili ďalšie kostoly z Gotickej cesty v našom regióne, a to kostol v Malých Teriakovciach, Kraskove, Kyjaticiach, Rimavskom Brezove.

Deti mali možnosť maľovať skice gotických fresiek, ktoré sú spolu s výtvarnými dielami predmetom výstavy v kostole v Rimavskom Brezove.

Počas realizácie projektu účastníci a organizátori mali možnosť navštíviť Galériu Milana Berkyho v Lučenci, ktorý je nadaný rómsky maliar, a venuje sa kresbe portrétov, a to formou kresby uhlíkom. Jeho diela sú takmer ako fotografie. Maľoval aj obraz prezidentky a nespočetné množstvo známych osobností Slovenska ale aj zahraničných velikánov. Žiaľ jeho práca je na Slovensku málo docenená, z toho dôvodu sa v decembri 2022 rozhodol svoje pôsobisko presunúť do Viedne, kde aktuálne tvorí, vystavuje a spolu s manželkou žije. No vracia sa pravidelne domov, na Slovensko a venuje sa záujemcom o výtvarné umenie, pre ktorých počas leta organizuje aj výtvarné kurzy priamo v Galérii, ktorá je v Lučenci.

Výtvarnícky 3 dňový workshop určený pre deti a mládež z rómskej národnostnej menšiny, ale aj majority ako aj dospelých, ktorí majú výtvarný talent, ale nemajú možnosti z dôvodov zlej finančnej situácie  svoj talent rozvíjať. Zámerom a cieľom bola motivácia nadaných výtvarníkov v ich tvorbe, čo sa nám podarilo a zo strany účastníkov je opakovaný záujem o realizáciu takýchto výtvarných workshopov do budúcna.

Jednotlivé aktivity spojené s realizáciou etáp projektu boli realizované v období od septembra 2022 do marca 2023.

Kultminor

Zdroj: Veronika Muránska

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“