Vodnú nádrž Ľadovo už vyčistili. Napúšťať ju majú už čoskoro. Ružiná stúpa

Práce na vodnej nádrži Ľadovo pri Lučenci s viac ako 50 – metrovou vynovenou hrádzou boli ukončené. Nádrž má zrekonštruovaný bezpečnostný priepad, no zatiaľ je stále prázdna. Napúšťať ju majú začať už čoskoro. Ako ďalej pre vobraze.sk priblížil hovorca štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, čakajú na kolaudačné rozhodnutie schválenia nového manipulačného poriadku VS VN Ľadovo od OÚ Lučenec, odboru SoŽP a štátnej vodnej správy.

„Zo strany SVP sme ukončili aj práce na odstraňovaní sedimentov z VS VN Ľadovo,“ priblížil Bocák. Predpoklad začatia napúšťania je podľa neho koncom tohto mesiaca, respektíve začiatkom októbra. „Bude to závisieť od termínu vydania kolaudačného rozhodnutia na VS, v zmysle schváleného manipulačného poriadku a po realizácii nultého geodetického zamerania vodnej stavby VN Ľadovo,“ podotkol. Predpokladaný čas plnenia v ideálnych podmienkach je 14 dní.

Hladina Ružinej stúpla od začiatku plnenia o približne 5,50 metra

V okrese Lučenec prebieha rekonštrukcia aj ďalšej, väčšej vodnej nádrže Ružiná. Počas prác ostala takmer bez vody a koncom minulého roku došlo aj k výlovu rýb. Začiatkom júna ju ale už začali napúšťať. Práce podľa Bocáka na objektoch prebiehajú v súlade s harmonogramom prác vodnej stavby. Ide už o práce, ktoré si nevyžadujú úplne vypustenie nádrže.

Vodná nádrž Ružiná v júni. Podľa odhadov štátneho SVP má napustenie trvať 1,5 až 2 roky


„Na vodnej stavbe VN Ružiná stúpla hladina od začiatku plnenia o približne 5,50 metra a nádrž sa plní podľa aktuálnej hydrologickej situácie,“ podotkol Bocák.

Fotoreportáž čitateľa: Aktuálna situácia na vodnej nádrži Ružiná – vobraze.sk

Vodnú nádrž čaká kolaudácia, odstraňujú ešte nánosy – vobraze.sk

Zdroj: vobraze.sk