Vodnú nádrž čaká kolaudácia, odstraňujú ešte nánosy

Práce na vodnej nádrži Ľadovo pri Lučenci s viac ako 50 metrovou vynovenou hrádzou sa chýlia k záveru. Nádrž je zatiaľ stále prázdna. Čaká ju ešte kolaudácia a odstránenie nánosov. Následne plánujú pristúpiť k jej napusteniu. Podľa slov hovorcu štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariána Bocáka, predpokladaný termín napúšťania je tohtoročná jeseň. Ako ďalej pre vobraze.sk priblížil, predpokladaný čas plnenia v ideálnych podmienkach je 14 dní.

Vodnú nádrž prebral SVP pred dvomi týždňami. V týchto dňoch na nádrži začali vlastnými silami odťažovať pracovníci SVP nánosy. Niekoľko tatroviek v pravidelných intervaloch vynáša zeminu z dna nádrže. Nakladajú ju pomocou univerzálneho dokončovacieho stroja. Prach spod ich kolies vidno už z hlavnej cesty.

Vodná stavba Ľadovo bola v prevádzke 54 rokov a slúži na transformáciu povodňovej vlny, vyrovnávanie prietokov pod nádržou a športové rybárstvo. Poškodený bol združený funkčný objekt a jeho sanácia nebola možná bežnou opravou. „Na základe uvedeného vyplynula požiadavka na prebudovanie celého združeného funkčného objektu,“ pripomenul Bocák.

Zdroj: vobraze.sk