Vodnú elektráreň na Teplom Vrchu využívajú podľa potrieb. Nižšiu hladinu vody využili na dosypanie pláže

Z vodnej nádrže na Teplom Vrchu vypustili časť vody. Od brehu sa tak návštevníkom vzdialila o pár metrov. Na Drieňku to využili na dosypanie pláže. Ako pre vobraze.sk uviedol hovorca štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, hladina vody je tak viac ako 1,5 metra pod maximálnou úrovňou. Dôvodom je nepriaznivá hydrometeorologická situácia, nedostatok zrážkovej činnosti, v spojitosti s potrebou vypúšťania sanitárneho prietoku pod vodnou stavbou. Aktuálne sa podľa jeho slov vypúšťa len prostredníctvom tohto prietoku.

„V súčasnosti sa nevykonávajú žiadne práce, ktoré by súviseli so znížením hladiny na vodnom diele, malá vodná elektráreň pod VD Teplý Vrch je plne funkčná a prevádzkovaná podľa potrieb v súvislosti s prevádzkovou činnosťou na samotnom vodnom diele,“ ubezpečil Bocák. Vyrobená elektrická energia podľa neho pozostáva z dvoch čerpadlových turbín o priemernom výkone 18 kW/hod., resp. 9 kW/hod. „Sústrojenstvo obidvoch čerpadlových turbín využíva hydroenergetický potenciál VD Teplý Vrch a výroba pokrýva vlastnú spotrebu, pričom prebytok je dodávaný do elektrickej siete pre SSE,“ dodal. 

Výšku hladiny ovplyvňuje zrážková činnosť, podľa toho bude závisieť aj budúcoročná letná sezóna. V porovnaní s minulým rokom v októbri bol stav hladiny podľa Bocáka obdobný, ako je v tomto roku. „Na základe skúseností s prevádzkou na VD Teplý Vrch je tento stav bežný a je predpoklad, že v zimnom, respektíve jarnom období bude stav hladiny na úrovni maximálnej prevádzkovej úrovni 220,63 m n.m.  

Pri pláži na Drienku, ktorý prevádzkuje obec, využili zníženie hladiny na dosypanie kamienkov. Vo väčšom rekreačnom zariadení Ormet nasypali kamienky na jar tohto roku.  

V letnej sezóne je vodná nádrž turisticky najnavštevovanejšou z okolitých obcí. Tamojšia voda je dlhodobo známa ako najteplejšia na Slovensku. Darí sa v nej aj malým sladkovodným medúzam, ktoré pri vyššej teplote a hlavne na začiatku sezóny zvyknú robiť spoločnosť vo vode. Pri nádrži je hikóriový porast, športovo-oddychový areál Drieňok, Náučný chodník Drienčanský kras, či odpočívadlo pre cyklistov.

Zdroj: vobraze.sk, foto: Drienok – Teply Vrch