Premiér Heger sa prešiel prírodou a ochutnal aj muránske buchty

Muranska planina - Heger Budai

Predseda vlády Eduard Heger spoločne s ministrom životného prostredia Jánom Budajom predstavili prvú zelenú výzvu Plánu obnovy a odolnosti SR. Vo výzvach je pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónov národných parkov Muránska planina a Poloniny vyčlenených vyše 19 miliónov eur. Tie podporia projekty, ktoré súvisia s rozvojom „mäkkého“ turizmu, aktivity v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesa a zachovávanie kultúrnych hodnôt krajiny.

Podpora cyklotrás a obnova turistických chodníkov

Medzi podporované aktivity bude patriť napríklad budovanie cyklotrás, záchytných parkovísk v národných parkoch, budovanie a obnova turistickej infraštruktúry chodníkov, realizácia vodozádržných a protieróznych opatrení, ukážky remesiel v národných parkoch, obnova historických parkov a sadov s tradičnými odrodami, obnova kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností, ale aj vytváranie moderných múzeí.

O príspevky môžu žiadať samosprávy

O nenávratné finančné príspevky budú môcť požiadať samosprávy v oprávnenom území, oblastné organizácie cestovného ruchu, miestne akčné skupiny, štátne podniky pôsobiace v oprávnenom území, neziskové organizácie, územne príslušná štátna organizácia ochrany prírody, rozpočtová, alebo príspevková organizácia zriadená štátom, obcou, mestom, mestskou časťou, či samosprávnym krajom aj subjekty súkromného sektora. Minimálna výška podpory pre jeden projekt v národnom parku Muránska planina bude 50-tisíc eur, v národnom parku Poloniny 30-tisíc eur.

Muranska planina - Heger Budai

Maximálna výška príspevku pre jeden projekt nebola stanovená. Pre každý z dvoch národných parkov bolo z Plánu obnovy a odolnosti SR vyčlenených 7, 96 milióna eur. Ministerstvo životného prostredia pre každý zo zapojených národných parkov vyčlenilo 1,592 milióna eur. Podporené projekty budú financované až do výšky 100% výdavkov na oprávnené aktivity.

Muránsku planinu navštívili vo štvrtok. Tlačová konferencia bola pred Obecným úradom v Muráni, kde boli pohostení aj muránskymi buchtami. Premíér Heger (OĽaNO) potom navštívil aj samotnú predajňu, kde si nechal zabaliť niekoľko buchiet a vychválil ich.

Muránske buchty predstavujú lákadlo

Zdroj: tlačová správa Ministerstva životného prostredia SR (redakčne upravené), vobraze.sk

Nechajte sa očariť jeseňou na Muránskom hrade