Cyklocesta R. Sobota – Hrachovo je bližšie k realizácii

Hradza pri Rimave vo Velkych Teriakovciach
Hrádza pri Rimave vo Veľkých Teriakovciach, kadiaľ má viesť budúca asfaltová cyklocesta

Uzatváraním zmlúv s vlastníkmi príslušných pozemkov pokračuje príprava cyklocesty, ktorá by v budúcnosti mala popri rieke Rimava viesť z Rimavskej Soboty do Hrachova. Prípravu projektu zastrešuje Mikroregión Rimava a Rimavica a realizovať ho budú už konkrétne obce na svojom území – teda samosprávy Čerenčian, Veľkých Teriakoviec, Nižného aj Vyšného Skálnika a Hrachova. Ako pre vobraze.sk uviedla starostka Čerenčian Zuzana Študencová, turistická trasa popri Rimave, takzvaná Rimavská zelená cesta, je už značkami vyznačená viac ako desať rokov, zatiaľ však vedie len po nespevnených poľných cestách. Dali preto vypracovať projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie a stavebné konanie, ktorá je už hotová a bola hlavným predpokladom k tomu, aby raz od R. Soboty do Hrachova mohla byť postavená plnohodnotná asfaltová cyklocesta.

Ďalšia projektová dokumentácia však napokon bola potrebná aj k samotnej realizácii cyklotrasy, na čo finančne prispel Banskobystrický samosprávny kraj. Nutné však bolo vykonať tiež geodetické zameranie trasy, pretože dovtedy nebolo jasné, kade konkrétne povedie. „V rámci zamerania sa vyznačili presne parcely, listy vlastníctva a aj všetci vlastníci. Následne sme s každým jedným postupne začali uzatvárať nájomné zmluvy, čo nie je jednoduché, keďže len v katastroch Čerenčian a Veľkých Teriakoviec ich je až 200,“ podotkla Študencová, podľa ktorej sa už dohodli s viac ako polovicou vlastníkov.


Niektorí nesúhlasia
V každom jednom prípade ide o prenájom za symbolické jedno euro ročne. Niektorí vlastníci pozemkov však s prenájmom nesúhlasia, čo projekt opäť komplikuje. „Takéto pozemky budeme musieť z asfaltovania vyňať. Nemyslím si, že by to ohrozilo celú výstavbu, ale na týchto pozemkoch pravdepodobne bude iba štrkové lôžko,“ konštatovala starostka. V praxi to bude vyzerať tak, že cyklista pôjde napríklad kilometer po asfaltovej trase, ktorá však bude ma desiatich metroch na nevysporiadanom pozemku pokračovať len utlačeným štrkom, a až následne zase asfaltom.

Rimavská zelená cesta v Čerencanoch
Rimavská zelená cesta v obci Čerencany

Nevysporiadané pozemky, po ktorých má cyklotrasa viesť, sú tak jeden z veľkých problémov pri jej príprave. Mnohí vlastníci pritom ani nevedia, že v danej lokalite majú nejakú parcelu, keďže neraz ide doslova o malé „slížiky“ pôdy. Situáciu komplikuje i posunutie koryta Rimavy, ku ktorému došlo v 80. rokoch pri jej regulácii. Uvedená trasa je však súčasťou kostrovej siete cyklotrás BBSK a v tomto dokumente ide o verejné stavby – to znamená, že by mohlo prísť aj k vyvlastneniu vo verejnom záujme. 

S prenájmom potrebných pozemkov už ale súhlasila okrem fyzických osôb aj evanjelická cirkev a rovnako tiež rimavskosobotská samospráva, ktorá prenájom potrebných častí parciel odsúhlasila ešte na vlaňajšom decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. „Táto cyklodráha bude slúžiť aj pre obyvateľov Rimavskej Soboty,“ zdôvodnil vtedy na zasadnutí ústretovosť mesta primátor Jozef Šimko.


Termín je zatiaľ nejasný
Hlavnou otázkou je, kedy by sa mohla začať výstavba cyklodráhy. Okrem dohôd s majiteľmi pozemkov to veľmi závisí od financií, ktoré chcú samosprávy dedín získať z grantov či Plánu obnovy. „Verím, že zhruba do polovice roka 2022 nájomné zmluvy dáme dokopy a zostanú nám len vlastníci, s ktorými budeme musieť jednať osobitne. Konkrétny termín výstavy však zatiaľ nevieme špecifikovať,“ konštatovala Študencová.

Rimavská zelená cesta pri bývalých ZŤS v Rimavskej Sobote

Od Rimavskej Soboty cez Čerenčany a V. Teriakovce povedie Rimavská zelená cesta zhruba v šesťkilometrovom úseku po hrádzi popri Rimave. V Nižnom a Vyšnom Skálniku i Hrachove už pôjde aj po miestnych komunikáciách III. triedy. Jej celková dĺžka má byť zhruba 11 kilometrov.

Finišujú so stavebným povolením na „Cyklotrasu Rimavská Sobota – Poltár“
Cyklocesta spája R. Janovce a Močiar
Hrádza v Čerenčanoch, kade povedie asfaltová cyklocesta
Hrádza v Čerenčanoch, kade povedie asfaltová cyklocesta

Zdroj: vobraze.sk