V R. Sobote vydali prvé evidenčné značky s novým dizajnom. Ľudia si môžu ešte vybrať

Značky s novým dizajnom, bez skratky okresu, začali na autách pribúdať už aj v okrese Rimavská Sobota. Prvé značky boli na požiadanie vodičom vydané v priebehu tohto mesiaca. Evidenčné čísla sú po novom viazané na vozidlo, nie na majiteľa. Majitelia áut si však stále môžu vybrať, či chcú starú značku zo zásob, alebo požiadajú elektronický už o novú. V prípade novej značky si vlastník pri predaji vozidla môže ponechať tabuľky s evidenčným číslom, ktoré následne môže prideliť na svoje ďalšie vozidlo.

„Na ODI v Rimavskej Sobote vydali asi 280 tabuliek s evidenčným číslom (TEČ). Podľa ODI v Lučenci v tomto roku vydali v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 menej tabuliek, keďže občania využívajú novú možnosť ponechať si tabuľky s evidečným číslom,“ uvádza pre vobraze.sk tlačový odbor kancelárie ministra vnútra. V minulom roku podľa ich informácií zaevidovali na ODI Rimavská Sobota 6 341 a na ODI Lučenec 5 895 zmien v evidencii vozidla.

„Stále máme zásoby TEČ s pôvodným dizajnom. Na dopravných inšpektorátoch sa teda ešte stále míňajú zásoby vyrobených EČV. Ak však vlastník či prevádzkovateľ vozidla požiada o celoslovenskú EČV s novým dizajnom, polícia mu to umožní. Nové tabuľky dostane každý, kto požiada o zmenu držby či vlastníctva vozidla alebo o výmenu tabuliek prostredníctvom elektronických služieb,“ uvádza tlačový odbor.

TEČ v novom dizajne sa automaticky vydávajú pri elektronicky podaných žiadostiach, alebo žiadostiach, pri ktorých sa prideľujú tzv. elektro TEČ, resp. si vlastník vozidla o TEČ v novom formáte bez uvedenia označenia okresu vyslovene požiada o pridelenie nového designu TEČ na ODI. Nové TEČ bez uvedenia značky okresu vyrába štátna akciovka Automobilové opravovne MV SR.

Možnosť požiadať o vydanie TEČ v novom designe osobne na ODI nie je možné v prípade žiadosti o prihlásenie nového alebo dovezeného vozidla. Ak držiteľ neevidovaného vozidla chce TEČ v novom designe, môže požiadať pridelenie takejto TEČ požiadať len prostredníctvom elektronickej služby, kde mu tabuľky v novom formáte doručí kuriér. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že pre prihlásenie neevidovaného vozidla importér alebo výrobca vozidla túto skutočnosť na žiadosť kupujúceho musí vyznačiť v informačnom systéme a nemôže vydať papierové osvedčenie o evidencii časť II.

Medzi novinky na tlačovom odbore zaradili aj zrušenie dvojkrokového prepisu vozidla spočívajúci v tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlási vozidlo na svojom dopravnom inšpektoráte a potom ho nový vlastník prihlási na svojom inšpektoráte.

Pokiaľ ide o tabuľky s voliteľným evidenčným číslom, pri osobne podanej žiadosti za vydanie 1 kusu tabuľky je správny poplatok 165,50 eur (331 eur za pár), pri elektronicky podanej žiadosti vydanie 1 kusu takejto tabuľky 95,50 eur (191 eur za pár).

Celkovo polícia na Slovensku za prvé dva mesiace roka 2023 zaznamenala cca 400-percentný nárast žiadostí pri tabuľkách s voliteľnou logistikou oproti porovnateľnému obdobiu v roku 2022.

Zdroj: vobraze.sk, Ministerstvo vnútra