BBSK neplánuje sťahovanie Strednej odbornej školy v Hnúšti do budovy bývalého gymnázia

Budova bývalého hnúšťanského Gymnázia M. Hrebendu bola od začiatku septembra zverená do správy Strednej odbornej školy v Hnúšti. Ako pre vobraze.sk ďalej uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková, správcovia majetku BBSK sú povinní sa starať o zverený majetok a aj ho udržiavať. „Nakoľko SOŠ sídli v Hnúšti a v Hnúšti sa nachádza aj budova bývalého gymnázia, je maximálne účelné, že sa táto budova zverila do správy správcu, ktorý sídli najbližšie,“ dodala.

BBSK podľa slov hovorkyne neráta s tým a ani nemá záujem na tom, aby SOŠ využívala priestory budovy gymnázia, pretože sa uvažuje o ďalšom nakladaní s touto budovou v súlade so stratégiou kraja. Ako poznamenala, tá rieši nakladanie s nevyužívaným majetkom tak, aby bola prioritne zachovaná jeho celospoločenská funkcia a verejnoprospešný účel využitia. „Zverenie majetku do správy SOŠ slúži ako dočasné riešenie, ktorým má byť zabezpečená najmä ochrana objektu a základná starostlivosť o majetok,“ priblížila Štepáneková.

„Banskobystrický samosprávny kraj neplánuje sťahovanie SOŠ do priestorov bývalého gymnázia. Aktuálny správca síce je oprávnený v prípade potreby časť priestorov dočasne využívať, toto však nebolo účelom zverenia majetku do jeho správy,“ ozrejmila hovorkyňa BBSK. Ako doplnila, BBSK eviduje záujem o využívanie budovy bývalého gymnázia do budúcna. „V súčasnej dobe prebiehajú rokovania medzi BBSK a mestom Hnúšťa o potenciálnom využití predmetnej budovy zo strany mesta,“ podotkla. Podľa vyjadrenia hovorkyne má BBSK záujem na tom, aby budova bola do budúcna využívaná. „A preto bude v tejto veci aktívne postupovať v súlade so Stratégiou nakladania s nevyužívaným a prebytočným nehnuteľným majetkom BBSK a hľadať prioritne využitie verejnoprospešného charakteru.“

Poslanci Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja na májovom zasadnutí schválili vyradenie Gymnázia M. Hrebendu v Hnúšti zo siete škôl a školských zariadení k 31. augustu tohto roka.

„Predpokladáme, že náklady spojené so správou budovy budú v najbližšej dobe minimálne (najmä temperovanie, základná údržba). Tieto náklady bude počas svojej správy znášať v plnom rozsahu nový správca majetku,“ uviedla Lenka Štepáneková.

Zdroj: vobraze.sk