V R. Bani postavia pódium. Financie získali z projektu

vizualizacia amfiteater R Bana

V Rimavskej Bani idú stavať zastrešené pódium. Bude statické a umiestnia ho za obecným úradom smerom k Rimave. Financované bude z nenávratného finančného príspevku Poľnohospodárskej platobnej agentúry sumou viac ako 21-tisíc eur. Ako pre vobraze.sk ďalej uviedla starostka obce Elena Polóniová, zatiaľ by im mali vystačiť získané financie.

Podľa jej slov začiatkom tohto roka rokovali s vysúťaženým dodávateľom stavby o reálnosti postaviť pódium podľa rozpočtu z roku 2019, kedy zrealizovali aj verejné obstarávanie. Dôvodom je zvýšenie cien stavebných materiálov, čo komplikuje situáciu v stavebníctve. Podľa jej slov dostali predbežný prísľub, reálne dodržať zmluvnú cenu.

Stavba by sa mohla stať realitou už v tomto roku, niekedy na jeho konci. Hneď po podpísaní zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku môžu začať stavebné práce. Ide o miesto, kde v minulosti stavali požičané mobilné pódium pri väčších kultúrnych akciách obce, napríklad stretnutí rodákov.

Vizualizácia pódia je z dielne Petra Tótha z Rimavskej Bane. Je členom komisie financií, výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia. „Verím, že výsledná stavba sa k tomuto návrhu čo najviac priblíži,“ priblížila starostka.

Zámer postavenia pódia bol podľa starostky aktuálny už niekoľko rokov. Najprv hľadali lokalitu. „Vhodná sa nám zdala lokalita pri futbalovom ihrisku, avšak ochranné pásmo nášho gotického kostola, národnej kultúrnej pamiatky to neumožnilo. Preto sme sa rozhodli vybudovať ho v centrálnej časti obce,“ vysvetlila. Pandémia koronavírusu podľa nej spôsobila, že sa na niekoľko mesiacov úplne zastavil kultúrny život. „Veríme, že realizáciou tohto projektu prispejeme k jeho oživeniu, keď sa obmedzenia ukončia,“ poznamenala. Podotkla, že z vlastného rozpočtu by na jeho výstavbu financie nemali a zámer im umožnila aj výzva Miestnej akčnej skupiny Malohont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou na rozširovanie miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Zdroj: vobraze.sk, foto: obecrimavskabana.sk

Navštívili sme rozhľadňu Vŕšok a nazreli do obce R. Baňa
Nad R. Baňou stavajú guľometný bunker