V Hnúšti skompletizovali zloženie komisií mestského zastupiteľstva

poslanec MsZ Marián Petrok a poslankyňa Marianna Balašková

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti zvolilo podpredsedov stálych komisií a ich členov. Predsedov zvolili poslanci ešte na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo na konci novembra minulého roka. Hnúšťanský zastupiteľský zbor rozhodol o podpredsedoch komisií mestského zastupiteľstva, ako aj ďalších členoch na januárovom rokovaní.

Post predsedníčky komisie finančnej zastáva Danka Kiráľová a podpredsedníčkou sa stala Hilda Ginisová. Obidve sú dlhoročné poslankyne. Zastupiteľstvo zvolilo za členov tejto komisie z radov neposlancov – Jána Antala, Evu Balciarovú, Jolanu Macháčkovú, Romana Moncoľa, Juraja Remeňa a Máriu Zdechovanovú.

Komisiu investícií a správy mestského majetku vedie viceprimátor mesta Michal Bagačka. Jej podpredsedami sa stali poslanci Miroslava Vargová a Michal Macháček. Za členov komisie boli z radov verejnosti zvolení – Ján Antal, Tomáš Jurík, Pavel Kyseľ, Michal Lumnitzer, Jaroslav Petrok a Lucia Sojková.

Predsedom komisie školstva, kultúry a športu je poslanec Marián Petrok a podpredsedom jeho kolega v poslaneckých laviciach Viktor Brádňanský. Z radov neposlancov sa jej členmi stali – Gabriela Füssyová, Denisa Kamoďová, Lukáš Petrok, Eva Ulická a Diana Vojenčiaková.

Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie šéfuje poslankyňa Katarína Moncoľová, podpredsedom sa stal poslanec Filip Rohárik a členmi z radov verejnosti – Marcela Bábelová, Martina Danielisová, Mária Demeová, Erika Kováčová, Marián Michalík a Vladimír Zán.

Funkciu predsedníčky komisie na ochranu verejného poriadku zastáva Erika Morová, za podpredsedníčku zastupiteľstvo zvolilo Mariannu Balaškovú (obidve sú poslankyne) a za jej členov z radov neposlancov Karola Angera, Petra Rukavicu a Dianu Sopóciovú. Morová sa posunula do zastupiteľstva z pozície prvej náhradníčky po jesenných komunálnych voľbách. Martina Pliešovského totiž zvolili Hnúšťania nielen za primátora, ale tiež za poslanca.

Zmena nastala v komisii na ochranu verejného záujmu. Pôvodne mala mať päť členov – Hilda Ginisová (KDH), Michal Bagačka (Hlas – sociálna demokracia), Marián Petrok (Demokrati Slovenska) a z nezávislých poslancov Danka Kiráľová i Michal Macháček. Toto uznesenie však neskôr zastupiteľstvo zrušilo a prijalo nové, komisia má štyroch členov a zo spomínaného kvinteta už nie je jej členom Macháček.

Zdroj: vobraze.sk, foto: FB M. Petroka a M. Balaškovej