Dobrovoľníci pomohli v H. Zahoranoch zrevitalizovať verejné priestory

Súčasná situácia prinútila ľudí spoznávať neobjavené krásy Slovenska, navštevovať aj miesta, kde nie je veľká frekvencia ľudí. Ľudia sa venujú domácej turistike, výletom do prírody a vzrástol i počet cykloturistov v širokom okolí. Ako pre vobraze.sk uviedla starostka neveľkej obce Horné Zahorany Zuzana Vysokaiová, aj v ich obci za posledné obdobie zaznamenali zvýšený ruch a frekvenciu peších i cykloturistov smerujúcich na rozhľadňu Maginhrad. „No i ľudí, ktorí sa pravidelne vracajú do okolia obce kvôli krásnej prírode a relaxu, ktorý poskytuje,“ priblížila.

V centre obce je vyše dvestoročná zvonica a pri nej detské ihrisko s altánkom. „Hoci má obec oficiálne málo detí predškolského a školského veku do 12 rokov, ihrisko „žije“ celý rok aj vďaka prázdninujúcim deťom v lete, no počas celého roku je akousi medzizastávkou pre turistov a ich deti, či návštevníkov rôznych generácií smerujúcich na alebo z Maginhradu,“ hovorí starostka obce. Dospelí, turisti či už peší alebo cykloturisti si na lavičkách oddýchnu, občerstvia sa, častokrát sa osviežia vodou z obecnej studne. Deti sa zahrajú a pokračujú spoločne vo svojej ceste za zážitkami.

Obec ešte koncom roka reagovala na výzvu MAS Malohont, v rámci grantového programu na základe úspešnej žiadosti spolu s okolitými obcami získala grant vo výške vyše 3-tisíc eur. Cieľom projektu bola podľa starostky v prvom rade úprava existujúceho priestoru detského ihriska výsadbou stromov, okrasných kríkov a rastlín. „Výsadbou zelene zabezpečíme nielen skrášlenie obce, ale zabezpečíme aj chýbajúci tieň, ktorý je veľmi nevyhnutný pre každú cieľovú skupinu projektu, najmä počas horúcich letných dní,“ poznamenala Vysokaiová. Vysadené okrasné záhony budú podľa nej zároveň akousi bariérou či pomyselným plotom, aby deti nevybehli na cestu. Ostatné plochy verejného priestranstva sú lemované výsadbou okrasnej zelene. Projekt spája prvky užitočnosti, bezpečnosti, estetiky a tiež zelenej „kultúry“, potrebného pre zdravý životný priestor.

Na zrealizovaní projektu sa podieľali dobrovoľníci z radov občanov. „Sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek aktivity v obci. Boli zapojení do prípravných prác, teda pri príprave terénu, zemných prácach. Dobrovoľníčky pomáhali aj pri samotnej výsadbe záhonov a starostlivosti o zeleň. „Zvýšil sa podiel zelene v obci, vytvorilo sa zdravšie prostredie pre občanov i všetkých návštevníkov obce. Potvrdila sa participácia občanov – dobrovoľníkov na veciach verejných – na vytvorení krajšieho a zdravšieho miesta pre život, utužia sa medziľudské vzťahy v obci zapojením spoločných síl na spoločnom diele. Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným na projekte a MAS Malohont za ich podporu,“ uzavrela Vysokaiová.

Neďaleko obce pri kríži pribudla aj zastávka pre cyklistov pri ceste Márie Széchy.

Zdroj: vobraze.sk, FOTO: Zuzana Vysokaiová