V Horných Zahoranoch revitalizujú centrum

Neveľká obec Horné Zahorany leží severne od okresného mesta. Aktuálne v nej na verejnom priestranstve robia výkopové práce, ako prípravu na oplotenie detského ihriska. Podľa starostky obce Zuzany Vysokaiovej by tam mali v rámci revitalizácie nasadiť živý plot. Projekt výsadby zelene sa ale týka celej obce. Obec bola podporená celkovým projektom cez MAS Malohont sumou približne 3 tisíc eur. Projekt dostal najvyššie bodové ohodnotenie.

V strede obce je vyše dvestoročná zvonica, ktorá bola opravená v uplynulých rokoch. Obec so zhruba stovkou obyvateľov má pri hlavnej ceste vytvorenú oddychovú zónu a najnovšie neďaleko obce pri kríži pribudla aj zastávka pre cyklistov pri ceste Márie Széchy. Rodákom je Ľudovít Kubáni.