Doplnené: Čestné občianstvo mesta Hnúšťa udelili profesorovi Moncoľovi. Cenu primátora mesta si prebrala riaditeľka Cikraiová + foto

V Hnúšti dnes ocenili významné osobnosti i kolektívy. Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva si Cenu mesta prevzala Andrea Roháriková, ktorá zasvätila život pomáhaniu iným. Už niekoľko rokov sa angažuje v projekte Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Na základe hlasovania sa mestské zastupiteľstvo zhodlo aj na udelení Čestného občianstva vysokoškolskému profesorovi a vedcovi na STU v Bratislave Jánovi Moncoľovi. Je rodákom z Hnúšte a žije v Bratislave. „Svojou pracovitosťou, húževnatosťou a cieľavedomou systematickou prácou môže byť príkladom súčasnej mladej generácii, mladých vedeckých pracovníkov a pedagógov,“ odznelo pri preberaní ocenenia.

Ján Moncoľ je uznávaný vedecký odborník v chémii, kryštalografii na Slovensku aj v zahraničí. Jeho vedecká práca je veľmi obsiahla a publikovaná v približne 200 vedeckých prácach v zahraničných vedeckých časopisoch. „Najvýznamnejší vedecký prínos je zavedenie pojmu supramolekulový dimér, supramolekulová izoméria a zavedeniu metodiky štúdie Hirshfeldových povrchov. Jeho posledné vedecké práce sú cielene zamerané na vývoj nových liečiv,“ priblížila konferenciérka.

V pedagogickej oblasti sa Ján Moncoľ aktívne podieľa na prednáškach z anorganickej chémie, bioanorganickej chémie, kryštalochémie a supramolekulovej chémie. Je členom predsedníctva Slovenskej chemickej spoločnosti, národného komitétu medzinárodnej únie kryštalografie a rovnako aj členom Regionálneho komitétu českých a slovenských kryštalografov.

Cenu primátora mesta odovzdali Jane Cikraiovej. Je riaditeľkou ZŠ Klokočova Hnúšťa a v oblasti školstva, kultúry a športu pôsobí 25 rokov.

Čestné uznanie bolo dnes odovzdané dlhoročnému športovcovi, bežcovi Jánovi Vetrákovi, zdravotníčke Júlii Miklovej i dobrovoľníkom, ktorí organizujú Hnúšťankovo – zábavné rozprávkové mestečko pre deti z mesta a okolia.

„Vďaka svojej úspešnosti a popularite sa dosah cieľovej skupiny rozšíril aj na širší región územia Malohontu, ktoré je tvorené 43 obcami. Práve zajtra sa koná jeho piaty ročník. Podujatie ku Dňu detí je spojené s Dňami mesta Hnúšťa,“ priblížila konferenciérka. Čestné uznanie si prevzali desiatky dobrovoľníkov a zástupcov organizácií.

Kolektívnu cenu mesta udelili spoločnosti MIVE PEK Miroslav Juhász a mladším žiačkam VK Iskra Hnúšťa, ktoré v uplynulých dňoch pricestovali z majstrovstiev Slovenska vo volejbale ovenčené bronzovými medailami.

Počas Dní mesta v Hnúšti zaznejú hity Adama Ďuricu i súrodencov Hečkovcov

Zdroj: vobraze.sk