Revúca si pripomenula SNP + fotoreportáž a video

Piatkové popoludnie sa rozhodli v Revúcej, v súvislosti s oslavami Slovenského národného povstania (SNP), priblížiť obyvateľom a návštevníkom dobovo. Niektoré momenty z týchto ťažkých dní našej histórie predstavili nadšenci v uniformách Hlinkovej gardy a Povstaleckej armády. Dopĺňali ich ľudia v civilnom oblečení z rovnakého obdobia. Celkovú kulisu dotvárali historické motocykle, auto na prepravu pechoty a samozrejme ručné zbrane. Nepriazeň počasia takmer spôsobila miernu prevahu účinkujúcich nad divákmi, no pre nás to malo o to emotívnejšiu atmosféru. Účinkujúci vôbec nedali na sebe poznať vplyv neutíchajúceho dažďa. Občas sme mali dojem, že práve naopak…

Priblížme si však v krátkosti udalosti týchto dní pred 77. rokmi. SNP vypuklo 29. augusta 1944. Bol to ozbrojený odpor proti vstupu nemeckého Wehrmachtu (pomenovanie ozbrojených síl nacistického Nemecka) . Dovtedy sme nemali oficiálne vojenskú prítomnosť Nemecka v Slovenskom štáte, aj keď vazalskom. Nepriamo bolo aj útokom proti autoritatívnej vláde pod vedením Jozefa Tisa, ako aj snahou pričleniť sa na stranu víťazných spojeneckých mocností . Centrom sa stala Banská Bystrica. Nemecké jednotky zlikvidovali povstalecký odpor do 27-28. októbra 1944. Následne časť jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja, pri ktorom zotrvali do konca vojny. Odhaduje sa, že pri vypuknutí povstania mala povstalecká armáda k dispozícii 18 000 vojakov, po mobilizácii v septembri 1944 ich bolo 55 000 a neskôr až 60 000. Nemeckých vojakov bolo odhadom nasadených do 50 000. Bolo ich menej, no výcvikom a výzbrojou výrazne prevyšovali povstaleckú armádu. Približné straty z radov povstaleckej armády sa odhadujú na 8. až 10. tisíc.

Vráťme sa však k spomienkovému podujatiu. Po príchode prvých povstalcov na námestie sa z budovy, kde sídlila Hlinková garda vyrútilo niekoľko chlapov v čiernych uniformách. Ich veliteľ prenikavým hlasom začal vyzývať zúčastnených na rozchod. Po slovných potyčkách došlo k zatknutiu vzbúrencov. Zanedlho však dochádza k prísunu jednotiek a k útoku na budovu Hlinkovej Gardy. Ohlučujúca paľba z ručných zbraní a guľometov dala zabrať našim ušiam. Útok bol úspešný, osadenstvo sa vzdáva povstalcom.

Povstalecká armáda potrebuje doplniť stavy a tak vyhlasuje mobilizáciu, naberá regrútov. Niekto sa prihlási dobrovoľne, niekto musí nasilu. Regrúti odchádzajú. Záverečná scéna je prísaha vernosti a nasleduje oficiálna časť, pietny akt kladenie vencov pri pamätníku.

Na záver sa kolóna presunula na horské sedlo Dielik pri Tisovci, kde bude počas soboty ďalší program. Za redakciu vobraze.sk už len pripomíname, „Nezabúdajme, aby ich najvyššia obeť, ktorú zaplatili, nebola zbytočná“.

Pamätník SNP – Dielik

G A L É R I A

Zdroj: vobraze.sk