V Hnúšti otvorili banské múzeum

Mesto Hnúšťa predstavilo projekt, ktorého cieľom je vytvoriť atraktívny turistický produkt založený na slávnej banskej histórii regiónu. K industriálnym a v minulosti aktívnym lokalitám Likier a Maša pribudla ďalšia lokalita Mútnik, kde bolo slávnostne otvorené nové banské múzeum.

Súčasťou Baníckych dní bol remeselný jarmok pri Dome kultúry či beseda s autorom knihy Mútnik Jánom Laššákom i spoluautormi knihy. Program bol sprevádzaný dychovou hudbou. Zadarmo bolo aj tanečno-divadelné predstavenie o verbovaní baníkov s názvom (na)Zdar Boh!

Plánovaná večerná tanečná zábava bola z dôvodu nízkeho záujmu zrušená. Podobne na tom bolo aj varenie baníckych špecialít, ktoré malo prebiehať na voľnom priestranstve pri Dome kultúry. „Súťaž bola zrušená. Iba jedno družstvo sa prihlásilo,“ povedala pre vobraze.sk riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Diana Vojenčiaková, ktorá si dôvod slabého záujmu verejnosti nevedela vysvetliť. Zrejme to bolo tým, že bol piatok, alebo sú ľudia ešte pod vplyvom covidu, naznačila. Bannícke dni sa uskutočnili v piatok a sobotu 10. septembra.

Priebeh baníckych dní napriek tomu zhodnotila veľmi dobre. „Na to, že sme to obnovili po toľkých rokoch. Ľudia si na to zvyknú. Určite to chceme robiť aj na budúci rok,“ hovorí. Pevne verí, že nadviažu na tradície. Verejnosť má tak od septembra možnosť navštíviť banské múzeum v Mútniku a vstúpiť aj do štôlne.

Múzeum v Mútniku sa zameriava predovšetkým na históriu baníctva v regióne Malohont, konkrétne na ťažbu a spracovanie rúd železa, neskôr mastenca a magnezitu. Ponúka aj expozíciu atraktívneho minerálu – pyritu, ľudovo nazývaného mačacie zlato. Pyrit sa v regióne Hnúšte vyskytuje ako sprievodný minerál v mastencovo – magnezitových ložiskách a práve tu sa našli najväčšie exponáty v rámci celého Slovenska. Expozícia múzea disponuje značnou zbierkou baníckych predmetov, minerálov či exponátov odkazujúcich na históriu okolia mesta Hnúšťa. Celkový obraz interiéru obohacuje dioráma vstupu do banskej štôlne so žilou pyritu. Návštevníkov prevedie históriou aj zaujímavý dokumentárny film s unikátnymi zábermi podzemných štôlní. Súčasťou návštevy múzea je aj krátky vstup do hlbinných priestorov bane, v ktorej návštevníci prejdú 600 metrov. 

Epozícia novovzniknutého múzea je podľa Jána Luntera, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, spracovaná veľmi atraktívne. „Ja sám som sa vďaka filmu, ktorý je súčasťou expozície, dozvedel veľa nových informácií. Som si istý, že toto miesto sa stane obľúbeným cieľom návštevníkov, ale najmä školských výletov zo širokého okolia. Potrebujeme ukázať našej mládeži, ako žili naši predkovia a najmä ako baníctvo a ťažba nerastných surovín aj dnes dávajú prácu obyvateľom našich regiónov.“

Banské múzeum v Hnúšti sa nachádza pri areáli spoločnosti GENES, adresa je Mútnik – Skálie 1, Hnúšťa. Dvere múzea budú otvorené každú sobotu o 10:00 hod. na jeden vstup. Sprevádzaný vstup do podzemia je potrebné si rezervovať telefonicky vopred. Vstup do múzea je zdarma, kombinácia múzeum + banské podzemie stojí 4 € za osobu.

V tomto projekte sa spojila samospráva mesta Hnúšťa s podnikateľským sektorom , ktorý reprezentujú spoločnosti Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. a SMZ Jelšava, a.s., a s občianskym sektorom, ktorý zastupuje občianske združenie Horná Rimava. K mestu Hnúšťa, ktoré do projektu vložilo svoju budovu, sa pripojila i štátna správa a samospráva vyššieho územného celku. Finančnú podporu na rekonštrukciu budovy poskytlo Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR, časť expozícií finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom príspevku Rozvojovej agentúry BBSK v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Gemer.

Zdroj: Rozvojová agentúra BBSK dobrykraj /redakčne krátené), vobraze.sk