Ocenili viacero osobností z Poltára i pilota. Zahynul počas vojny, odhalili mu mohylu

Zľava: Ľudovít Žilák, Drahoslava Kochanová, Ján Iždinský Ladislav Kamenský a Július Slavkovský

V Poltári ocenili počas uplynulého víkendu štyroch jednotlivcov a jeden kolektív. Udialo sa tak počas osláv Dní mesta. Udelená však bola len Cena primátorky. Cenu mesta v Poltári neschvaľovali, mestské zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné. 

Cenu primátorky získal Ján Iždinský, bolo to na návrh výboru základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poltári. Pôsobí v nej dlhé roky, v organizácii je predsedom a zároveň členom predsedníctva Oblastného výboru SZPB v Lučenci. Ako uviedol, chcel byť novinárom, no napokon celý život pracoval vo vodárenskej firme v Lučenci. Patril medzi odborníkov, ktorí sa spolupodieľali na budovaní a prevádzkovaní vodného diela Málinec a definitívne vyriešili problém pitnej vody pre súčasné i budúce generácie v celom regióne.

Z rúk primátorky Martiny Brisudovej si ocenenie prevzala aj Drahoslava Kochanová, a to za dlhoročné aktívne pôsobenie v Miestnom spolku Slovenského Červeného kríža v Poltári, kde bola predsedníčkou. Od roku 2010 napĺňala poslanie organizácie v duchu humánnosti, dobročinnosti a obety. V minulosti pracovala ako zdravotná rehabilitačná sestra na poliklinike v Poltári.

Najmladším oceneným bol tenista Július Slavkovský. Cenu primátorky dostal za úspešnú reprezentáciu mesta Poltár a dosiahnuté športové úspechy v tomto športe. K tenisu ho priviedla jeho mama. Na kurte stál už ako trojročný chlapec a ako sedemročný vyhral tri celoštátne turnaje. S raketou v ruke mu to ide a svojou usilovnosťou je vzorom pre iné deti. 

V tomto roku absolvoval dva celoštátne turnaje a obsadil sympatické 7. a 8. miesto. V apríli sa zúčastnil v Piešťanoch stretnutia talentovej mládeže Stredoslovenského tenisového zväzu do 10 rokov, kde bol spomedzi ôsmich chlapcov najmladším účastníkom.

Cena primátorky bola udelená aj Ladislavovi Žilákovi – majorovi in memoriam za vykonané hrdinské činy, obetu za mier i slobodu a šírenie dobrého mena v zahraničí. Ako odznelo počas udeľovania, bol rodákom z Poltára a jedným z hrdinov, ktorí bojovali za mier. Pôsobil počas II. svetovej vojny po boku západných mocností ako letec v jednotkách britskej Royal Air Force (RAF). 

Ako palubný rádiotelegrafista československej bombardovacej perute odišiel v roku 1935 za matkou do Argentíny. Po dovŕšení 21. roku svojho života sa dňa 9. 4. 1942 stal príslušníkom Anglického kráľovského letectva (RAF). Absolvoval kurz rádiooperátora a v hodnosti seržant sa zúčastňoval bojov nad Anglickom, pri letoch nad Nemeckom cez Lamanšský prieliv. Zahynul pri havárii operačného letu krátko po vzlete z letiska a zrútil sa v blízkosti Roskill Farm, St. Keverne, Cornwall. Jeho posledný let sa uskutočnil dňa 29. 6. 1944.

Ocenenie prevzal jeho synovec Ľudovít Žilák. Jeho strýkovi pri tejto príležitosti na Námestí osloboditeľov bola odhalená mohyla. Ceremóniu otvoril prelet vojenského dopravného lietadla L410 a kladenia vencov sa zúčastnili vojaci i minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). 

Cenu primátorky dostal aj kolektív, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – za dlhoročnú záslužnú osvetovú činnosť, zachovanie ľudských hodnôt a šírenie histórie nasledujúcim generáciám. Ocenenie prevzal bývalý predseda základnej organizácie Ladislav Kamenský. Organizácia s podporou mesta organizuje rôzne besedy, počas ktorých mladej generácii vysvetľujú, aké je nesmierne dôležité chrániť život v mieri a slobode.

Prelet lietadla nad námestím

Som hrdý na to, že sa takáto vec udiala a že ich rodina dostala takéto zadosťučinenie. Ako pre vobraze.sk ďalej uviedol Ľudovít Žilák, niektorí vojaci zo západného frontu, ktorí prežili a vrátili sa domov, tak boli perzekuovaní. „Nenašli si uplatnenie, ba dokonca niektorí boli aj väzobne stíhaní,“ povedal Žilák. Spolu s rodinnými príslušníkmi sa im podujatie páčilo, ako aj načasovanie a prelet lietadla ponad námestie a bol to pre nich neskutočne veľký zážitok. 

Padol slovenský rekord 

Súčasťou osláv Dní mesta bolo vystúpenie viacerých skupín, ako aj domácich zástupcov základných škôl a umeleckej školy. Počas soboty padol aj rekord. Poltárčania uvarili gombovec, ktorý bol zapísaný do knihy slovenských rekordov. Najväčšia slivková guľa má v priemere 43 centimetrov a podarilo sa tak podľa neho prekonať minuloročný rekord, ktorý bol 39 centimetrov. „Je to nový platný slovenský rekord,“ povedal pre vobraze.sk komisár Igor Svítok, ktorý je zakladateľom Knihy slovenských rekordov. Slivkovú guľu pripravili ženy zo Zariadenia sociálnych služieb v Poltári. 

Zdroj: vobraze.sk