Novú turistickú atrakciu sprístupnili v Šiatorskej Bukovinke

V Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec pribudol nový náučný chodník, ktorý návštevníkov privedie až k unikátnemu skalnému úkazu, ktorý vznikol spätnou eróziou – Kamennej izbe. Táto lokalita nebola podľa slov riaditeľky Chránenej krajinnej oblasti /CHKO/ Cerová vrchovina Evy Belanovej turistami objavená . „Veľmi sa tešíme, že v rámci Cerovej vrchoviny, územia, ktoré na Slovensku možno nie je až tak známe, pribudne niečo nové a zaujímavé. Je tu existujúce prepojenie na cyklotrasu – Novohradskú magistrálu, čiže do budúcnosti je vízia rozvoja tejto lokality nielen pre cyklistov, ale aj pre peších turistov. Toto územie je zaujímavé aj pre milovníkov geológie, môžu tu spoznávať históriu vzniku Cerovej vrchoviny,“ uviedla.

Pri vstupe do lesa na pravej strane je umiestnené oddychové miesto, drevený stôl s lavicou a na ľavej strane chodníka sú informačné tabule s témou „Spoznaj les“. „Kamenná izba je zaujímavá turistická lokalita, ktorá vznikla spätnou eróziou a preto sme sa rozhodli pri nej vybudovať náučný chodník, ktorý je tvorený dvomi časťami,“ upresnil Peter Badinka, starosta obce Šiatorská Bukovinka. V prvej časti sú informačné tabule o rôznych druhoch živočíchov a po krátkej prechádzke, po približne 300 metroch, sa dostane návštevník k vodopádu, ktorý vytvára Kamennú izbu, ku ktorej je vybudované schodisko aj s vyhliadkou. Intenzita vodopádu závisí od ročného obdobia a klimatických podmienok, v zime sa dokonca pretvára na ľadopád.

Dominantnou turistickou atrakciou regiónu je neďaleký hrad Šomoška, ktorý ročne navštívi približne 30 000 návštevníkov. Novosprístupnená lokalita rozširuje turistickú ponuku regiónu a popularizuje Globálny geopark Novohrad – Nograd, na ktorého území sa nachádza.

„Stratégiou rozvoja pre cestovný ruch v Banskobystrickom kraji je podporovať tvorbu produktov aj prostredníctvom menších projektov, ako je napríklad tento. Aj malými projektami vieme upriamiť pozornosť na prírodné a kultúrne krásy, ktoré sa nachádzajú v našich regiónoch,“ uviedol Ján Beljak, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Náučný chodník vznikol v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie vďaka finančnej podpore z Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 8000 eur.

„Nová atraktivita prispeje k udržaniu turistov v lokalite, ktorú navštevujú najmä kvôli hradu Šomoška. Snažíme sa rozvíjať lokalitu Globálneho UNESCO geoparku Novohrad – Nógrad na jeho slovenskej strane. Aj tento projekt prispieva k popularizácii tohto výnimočného geoparku,“ vysvetlil hlavnú myšlienku vybudovania chodníka riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.

Zdroj: tlačová správa – Zuzana Jóbová, výkonná riaditeľka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus (redakčne upravené)