Realizácia projektu Roztratené zrnká pokračuje

Gemersko – malohontské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja – aj v tomto roku pokračovalo v realizácii projektu Roztratené zrnká. Je to dlhoročný projekt od roku 2010, ktorého zámerom je terénny výskum, identifikácia, inventarizácia, dokumentácia folklórnych javov na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. V posledných rokoch nám prácu narúšal covid-19, pandemické opatrenia, strach o informátorov. Aj napriek tomu sme sa snažili intenzívne mapovať to, čo sa aj vďaka medzigeneračného prenosu v jednotlivých obciach nášho regiónu zachovalo.

V rokoch 2021 – 2022 sa náš tím v zložení Stanislava Zvarová, Alena Ďurkovičová, Jaroslav Zvara, Aneta Vetráková, Elöd Vörös, vybrali do mesta Tisovec a časti Rimavská Píla a v spolupráci s Martinou Vargovou do obce Veľký Blh.
Na začiatku bolo potrebné vytipovanie informátorov, zozbieranie archívnych materiálov. Následne terénny výskum, digitalizácia fotografií, spracovanie a prepis realizovaných nahrávok z výskumu, fotodokumentácia prírodného a kultúrneho dedičstva – súčasného stavu.

Tím roztratených zrniek, pod záštitou Gemersko – malohontského osvetového strediska, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Tisovci, ako aj o. z. RODON Klenovec a MKS pri obci Klenovec zavítali do Klubu dôchodcov v Rimavskej Píle, kde sme získali informácie od ochotných občanov Pavla Koncoša, Márii Bagačkovej, Viery Miklášovej, Marty Palečkovej, Viery Miklovej. V Tisovci sa o svoje spomienky a fotografie podelili Eva Manicová, Dušan Manica, Juraj Vetrák, Ján Maciak, Jaromír Košičiar, Oľga Jachová, Mária Selčanová, Elena Pohorelská, Terézia Štecková, Mária Ambrózová, Anna Cabanová, Ján Caban.

Nasledovala príprava prezentácie projektu, komorného programu, a to: spracovanie scenára, prezentácie z fotografií, výstavy zo zozbieraných, zapožičaných artefaktov a fotografií. V komornom programe, ktorý sme zrealizovali 22. augusta v Dome kultúry v Tisovci, účinkovali naši informátori: Eva Manicová, Juraj Vetrák, Ján Maciak, Jaromír Košičiar, Viera Miklášová, Marta Palečková, Viera Miklová. V programe sa s tisovskými piesňami predstavili fujarista a výrobca pastierskych hudobných nástrojov Milan Katreniak, speváci Roman Košičiar, Aneta Vetráková, Jaroslav Zvara, na akordeóne účinkujúcich sprevádzala Ľubka Sabová. Program svojou účasťou obohatili aj remeselní majstri: Eva Dolinajová – s bábikami zo šúpolia, Milan Katreniak – výstavou fujár, píšťaliek, črpákov, Ján Maciak – koženými výrobkami a drevorezbou. V komornom programe sa s piesňami z Veľkého Blhu predstavili speváčky zo speváckej skupiny Szivárvány.


Program slovom sprevádzala redaktorka RTVS – Rádia Regina Stred Katarína Kovačechová. Scenár a réžiu mala na starosti Alena Ďurkovičová, prezentáciu z fotografií Stanislava Zvarová. Prezentáciu komorného programu sme realizovali aj pre účastníkov tvorivých dielní na detskom remeselnom tábore Remeslo má zlaté dno.
Záverom projektu sú spracované DVD záznamy z prezentácií, komorných programov a zozbieraného materiálu.
Veríme, že vďaka projektu sme zaznamenali množstvo zaujímavých spomienok, zabudnutých piesní, zvykosloví, nárečových výrazov…zrniečok, ktorými chceme aj budúcim generáciám zanechať jedinečný poklad po našich predkoch, aby sa nezabudlo, pripomínalo, poznávalo…. . Ďakujeme všetkým zapojeným do výskumu, za spoluprácu Mestskému kultúrnemu stredisku v Tisovci a vedúcemu oddelenia kultúry a športu na mestskom úrade Michalovi Stejskalovi.

Ďakujeme za podporu projektu, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: GMOS