Na Teplom Vrchu sa stretli mladí muzikanti a tanečníci

V dňoch 24. – 30. júla sa v rekreačnom stredisku Drieňok na Teplom Vrchu pri Rimavskej Sobote uskutočnila tvorivá dielňa Muzičky a Malí tanečníci 2022. Jej hlavnými organizátormi boli Národné osvetové centrum v Bratislave a Občianske združenie Rodon Klenovec, v spolupráci v spolupráci s Gemersko – malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote, kultúrnou inštitúciou Banskobystrického samosprávneho kraja. Aktivity Muzičky a Malí tanečníci sa realizovali v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca, remesiel.

Cieľom tvorivej dielne je rozvíjať u detí zručnosti všeobecnej múzickej výchovy a interpretácie tradičných foriem ľudového tanca a hudby vo funkčnom spojení, v akom existovalo a rozvíjalo sa v tradičnom prostredí.

Pod vedením skúsených tanečných a hudobných pedagógov mali dvadsiati malí tanečníci a takmer tridsiatka mladých hudobníkov možnosť osvojiť si štýlovú improvizačnú interpretáciu tanečných typov z Abova a Podpoľania a zručnosť hudobnej interpretácie piesní viazaných k typom tancov z týchto tanečných oblastí.

Na tvorivej dielni sa zúčastnili detské tanečné páry z folklórnych súborov z rôznych končín Slovenska (DFS Tancovadlo z Piešťan, DFS Kopaničiarik z Myjavy, DFS Levočanik z Levoče, DFS Oriešok zo Smižian, DFS Malý Vtáčnik z Prievidze, DFS Pramienok z Liptovského Mikuláša, DFS Hájik z Rimavskej Soboty, DFS Mladosť z Klenovca.

Tvorivá hudobná dielňa MUZIČKY mala zastúpenie hudobníkov z detských ľudových hudieb Oriešok a Voľare zo Smižian, Pridančatá z Víťaza, Hájik z Rimavskej Soboty, Kanaš z Veľkého Šariša, Lieska zo Žiliny a Zemplínik z Michaloviec.

Lektormi ľudovej hudby boli Michal Noga a Milan Veróny (husle), Ľubomír Gašpar (cimbal), Ján Tej (kontrabas), Michal Zelinka (viola), animátormi Michal Jartys a Ján Deme, Jaroslav Zvara. Lektormi tanca boli Slavomír Ondejka, Agáta Krausová, Alfréd Lincke a Katarína Babčáková. O animačné aktivity sa u malých tanečníkov starali Lucia Zvarová a Lívia Migaľová. Nad zdravotnou starostlivosťou bdela MUDr. Anita Mančušková, detská lekárka z Rimavskej Soboty.

Súčasťou tvorivých dielní bola návšteva Podpolianskeho múzea, Vagačovho domu, výšivkárskej dielne Detvianske ľudové umenie, kde sa pod vedením Ivetky Smílekovej učili vyšívať krivou ihlou. Navštívili aj výstavu tradičného odevu z Podpoľania zo zbierky Jany Kucbeľovej. Na záver výletu mali turistiku na Pustý hrad a aj takto spoznávať región Podpoľanie. Ďalšie animačné aktivity boli športové hry, remeselné dielničky, kúpanie s cieľom nadviazať priateľstvá a vytvárať komunitu mladých priaznivcov našej tradičnej kultúry.

Tvorivé hudobné a tanečné dielne ukončila záverečná prezentácia pre rodičov, pedagógov a hostí na ktorej sa deti predstavili svojou improvizačnou interpretáciou  vyučovaných tancov i hudby. Uskutočnila sa v sobotu 30. 7. 2022 o 11.00 hod. v rekreačnom zariadení Drieňok.

Ďakujeme Rekreačnému zariadeniu Drieňok v Teplom Vrchu, Obci Teplý Vrch za spoluprácu a vytvorené podmienky.

Projektové aktivity v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a remesiel z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Národné osvetové centrum Bratislava.

Zdroj: Mgr. Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka GMOS Rimavská Sobota koordinátorka projektu