Vo voľbách budú modré i biele obálky, rovnako modré i biele schránky

volby

Komunálne i regionálne voľby sa uskutočnia 29. októbra. Prvýkrát budú v jednom termíne. Voliči rozhodnú o tom, kto sa posadí do primátorského, respektíve starostovského kresla i o tom, kto bude tvoriť mestské či obecné zastupiteľstvo. Voliči tiež rozhodnú o tom, kto bude predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja i o tom, ktorí poslanci budú v Zastupiteľstve BBSK za jednotlivé volebné obvody.

Volebný obvod Rimavská Sobota, ktorý zahŕňa územie Rimavskosobotského okresu, bude naďalej v krajskom parlamente zastupovať šesť poslancov. Z Lučeneckého okresu bude naďalej päť poslancov, z Poltárskeho dvaja a z Revúckeho okresu traja poslanci. Zastupiteľstvo BBSK tvorí celkovo 49 poslancov, ten počet sa rovnako nemení. Kandidátne listiny pre komunálne i regionálne voľby je potrebné doručiť najneskôr 30. augusta.

Ako to bude vyzerať v deň volieb? Do modrej obálky vloží volič hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Modrú obálku potom vloží volič do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Do bielej obálky vloží volič hlasovací lístok pre voľby mestského, resp. obecného zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta či starostu obce. Bielu obálku následne vloží volič do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Ministerstvo vnútra pripomína, že ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Ministerstvo vnútra poukazuje na to, že volič je povinný odložiť nepoužité, alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých či nesprávne upravených hlasovacích lístkov. „Inak sa dopustí priestupku, za ktoré mu bude uložená pokuta 33 eur,“ dodal rezort vnútra.

Zdroj: vobraze.sk, MV SR