100 rokov slovenského divadla v Rimavskej Sobote / divadelný ochotnícky festival

Z divadelného predstavenia na nádvorí Knižnice Mateja Hrebendu – BS Badido: BONI A ČIERNY SNEHULIAK

Festival ochotníckeho divadla organizovaný pri príležitosti osláv storočnice od uvedenia prvej inscenácie v slovenskom jazyku v Rimavskej Sobote prinesie viacero inscenácií. Prvá inscenácia nemeckého autora Rodericha Benedixa: Nežné príbuzenstvo bola uvedená v roku 1920. Festival sa mal uskutočniť už v roku 2020, ale pre pandémiu sa jeho realizácia posunula na leto 2021. Súčasťou je 11 divadelných predstavení detských i dospeláckych DS, premiéra pôvodnej hry v podaní miestnych ochotníkov a krst knihy venovanej histórii divadla v meste.

Festival je sledom divadelných predstavení aktuálne pôsobiacich ochotníckych súborov v Rimavskej Sobote od detí až po dospelých – DS Divosud, BS Badido, Divadlo Havran, Divadlo Alterna, DDS Zauško, Facka, Dve facky, Výprask, Kopačky. Zahrajú tie najlepšie inscenácie slovenských autorov, ktoré boli ocenené na rôznych súťažiach a prehliadkach ochotníckeho divadla, ale zaradené boli aj nové hry, ktoré pripravili v roku 2021.

Vyvrcholením festivalu bude uvedenie dokumentárneho divadelnej inscenácie podľa pôvodnej hry, ktorej text i jazyk je prepísaný a aktualizovaný pre súčasného diváka, ako aj krst knihy o histórii slovenského ochotníckeho divadla v meste Rimavská Sobota a v regióne. Inscenáciu naštudovali miestni ochotníci z divadelných súborov Divosud a Havran, pod vedením riaditeľa miestnej ZUŠ Mariana Lacka a divadelného teoretika a dramaturga Ľubomíra Šárika.

Prínosom projektu je osveta verejnosti o dianí v oblasti ochotníckeho divadla v Rimavskej Sobote v minulosti i dnes. Projekt organizačne zastrešuje Mestské kultúrne stredisko, kde aktívne pôsobia dva divadelné súbory DS Divosud a BS Badido pod vedením dramaturga Ľubomíra Šárika. Hlavným spoluorganizátorom je Základná umelecká škola, ktorá zastrešuje detské ochotnícke súbory Zauško, Facka, Dve facky, Výprask, Kopačky, mládežnícke divadlo Alterna a divadlo dospelých Havran, ktoré vedie Marian Lacko.

Program festivalu:

9. 6. o 19.00 hod. DS Divosud: MATKA / Nádvorie Knižnice Mateja Hrebendu

16. 6. o 10.00 hod. BS Badido: BONI A ČIERNY SNEHULIAK / Nádvorie Knižnice Mateja Hrebendu

21. 6. o 16.00 hod. DDS Výprask: AKO SPALI PRINCEZNÉ NA HRÁŠKU / Divadlo Havran

23. 6. o 16.00 hod. DDS ZUAŠKO: ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ / Divadlo Havran

24. 6. o 15.30 hod. DDS Dve facky: PRINCEZNÉ V KRAJINE ZÁZRAKOV / Divadlo Havran

25. 6. o 16.00 hod. DDS Facka: O POSLUŠNOM CHLAPCOVI / Divadlo Havran

1. 7. od 18.00 hod. DDS Kopačky: PO SCHODOCH / Divadlo Havran

1. 7. od 22.45 hod. Divadlo Havran: ŠPANIELSKA NOC / Divadlo Havran

15. 7. o 19.00 hod. Divadlo Alterna: ŠIALENÁ ANGELIKA / Nádvorie Knižnice Mateja Hrebendu

28. 7. o 19.00 hod. DS Divosud: VARIÁCIE NA GOGOĽOVU ŽENBU / Nádvorie Knižnice

13. 8. o 19.00 hod. NEŽNÉ PRÍBUZENSTVO / predpremiéra / Nádvorie Knižnice Mateja Hrebendu

21. 8. o 19.00 hod. Divadlo Havran: ŽOBRÁCI /Divadlo Havran

10. 9. o 18.00 hod. NEŽNÉ PRÍBUZENSTVO / premiéra + krst knihy / Divadelná sála DK

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

Zdroj: MsKS Rimavská Sobota, FOTO: Attila Gecse