Ministerstvo spravodlivosti sa vyjadrilo k novej väznici na Sabovej

Prioritou pre ministerstvo spravodlivosti je podľa vyjadrenia jeho hovorcu Petra Bublu, aby sa s výstavbou novej väznice na Sabovej začalo čo najskôr, ako je to možné. „S ohľadom na náročnosť tohto projektu by, samozrejme, bolo ideálne, keby sa to podarilo ešte v tomto volebnom období,“ dodal Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti, ktorý odpovedal na viaceré otázky redakcie vobraze.sk.

Považuje ministerstvo spravodlivosti za dôležité, aby bola na Sabovej (mestská časť Rimavskej Soboty) postavená nová väznica? Akú váhu prikladá ministerstvo spravodlivosti tomu, aby bola táto väznica postavená?

Ministerstvo spravodlivosti aj v súlade s nedávno schválenou novelou zákona o výkone väzby, ktorej cieľom je humanizácia podmienok vo výkone väzby a novou Koncepciou väzenstva SR na roky 2022-2030, považuje za svoju prioritu, aby na mapu ústavov na výkon väzby a trestu odňatia slobody pribudol práve ústav v juhovýchodnom regióne Slovenska (berúc do úvahy súčasné rozloženie ústavov).

Medzi hlavné ciele humanizácie a zlepšovania podmienok, v ktorých sa ocitajú obvinení a odsúdení, patrí aj rozšírenie možnosti návštev, zlepšenie monitorovacích a technických kapacít v ústavoch, úprava vychádzok pre obvinených a odsúdených, a takisto aj rozširovanie a budovanie nových väzenských kapacít. Toto vychádza nielen z Programového vyhlásenia vlády, ale aj medzinárodne prijatých štandardov a dohôd.

Je možné označiť jej postavenie za prioritu ministerstva spravodlivosti v tomto volebnom období?

Všetky termíny, odhadnuté štúdiou uskutočniteľnosti boli orientačné a môžu sa meniť. V prvom rade je aj naším záujmom, aby bol obstaraný kandidát s najkvalitnejšou ponukou. Prioritou pre ministerstvo spravodlivosti je, aby sa s výstavbou začalo čo najskôr, ako je to možné – s ohľadom na náročnosť tohto projektu by, samozrejme, bolo ideálne, keby sa to podarilo ešte v tomto volebnom období.

Ako ministerstvo vníma skutočnosť, že pôvodne už mala byť táto väznica realitou, ale stále len beží verejné obstarávanie, po skončení ktorého bude známy subjekt, ktorý väznicu postaví?

Ako už bolo spomenuté vyššie, pri takomto komplexnom a náročnom projekte sa termíny môžu posunúť s cieľom obstarania čo najkvalitnejšieho projektu.

Nevzniká v súvislosti s tým, že táto väznica ešte nebola postavená problém aj s umiestnením väzňov vzhľadom na naplnenosť väzenských zriadení?

V súlade s Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2022 až 2030 je cieľom budovania nových ubytovacích kapacít vytváranie štandardných podmienok na život vo väznici – zvyšovanie minimálnej ubytovacej plochy; odstraňovanie veľkokapacitných ciel a vytváranie podmienok na umiestňovanie väznených osôb v štandardných podmienkach čo najbližšie k miestu ich bydliska. Z uvedeného vyplýva, že nevybudovanie väzenského objektu v lokalite južného Slovenska by znamenalo, že sa tieto ciele nepodarí naplniť, respektíve vo vzťahu k zvyšovaniu minimálnej ubytovacej plochy na jednu väznenú osobu sa naplnia iba v prípade znižovania počtu väznených osôb, čo ale nie je v kompetencii Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Neobáva sa ministerstvo spravodlivosti, že sa projekt výstavby väznice na Sabovej výrazne predraží?

V súčasnej dobe, kedy sa inflácia dotýka každej sféry nášho života a ceny stavebných materiálov rapídne stúpajú, je pravdepodobné, že isté navýšenie ceny tohto projektu nastane. Nateraz, keď ešte stále nie je konkrétny projekt obstaraný, je však veľmi predčasné hovoriť o konkrétnej sume.

Kedy by podľa ministerstva spravodlivosti mohla byť táto väznica dokončená?

Predpokladaný koniec výstavby bude známy, keď bude ukončené verejné obstarávanie a známy projekt, ktorý bol obstaraný.

Zdroj: vobraze.sk